Facetem Być

moda męska, blog męski i męskie sprawy – rzeczowe porady dla mężczyzn i blog

Co to jest UDT? – Ile kosztują uprawnienia i jak je sprawdzić?

Obsługa maszyn i urządzeń budowlanych wymaga sporej wiedzy, praktycznych umiejętności oraz zachowania szczególnej ostrożności. Nic więc dziwnego, że nie każda osoba może je obsługiwać. By było to możliwe, w wielu przypadkach konieczne jest posiadanie specjalnych uprawnień UDT. Wyjaśniamy co to dokładnie jest, kogo dotyczy, w jaki sposób można zdobyć potrzebne uprawnienia oraz w jaki sposób można je sprawdzić.

Czym jest UDT?

UDT to skrót od Urząd Dozoru Technicznego, a więc państwowej instytucji, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo obsługi urządzeń i instalacji technicznych, które prawnie mu podlegają. Jednostka ta zajmuje się zarówno kontrolą, jak i szkoleniem, dlatego często mówiąc o UDT mamy na myśli kurs i zdobycie odpowiednich uprawnień, dzięki którym możliwa będzie obsługa konkretnej maszyny i praca w danym zawodzie. Najczęściej mówi się o uprawnieniach na obsługę wózków widłowych, ale w swoim zakresie szkolenia UDT dotyczą także ładowarek teleskopowych, podestów ruchomych, suwnic, wciągarek, żurawi stacjonarnych i samojezdnych oraz wind, wyciągów towarowych, dźwigów szpitalnych czy budowalnych. Bez posiadania odpowiednich uprawnień na wyżej wymienione rodzaje sprzętów, nie można się nimi posługiwać.

Wymagane uprawnienia UDT- jak je zdobyć i ile kosztują?

„Warunki przyznawania uprawnień UDT określa ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych wraz z późniejszymi zmianami. Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT otrzymać można po odbyciu specjalistycznego kursu oraz pozytywnym zdaniu egzaminu sprawdzającego wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, dotyczące obsługi wybranego urządzenia transportu bliskiego”. – mówi nam Pan Adam z Everun Polska Sp. Z o.o.

Kurs przeprowadzany jest jedynie przez doświadczone, uprawnione do tego osoby. Składa się z części teoretycznej i praktycznej, zaś w trakcie jego trwania poruszane są wszelkie kwestie dotyczące budowy maszyny, zasad jej użytkowania, bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto przeprowadzana jest część praktyczna, podczas której nabywa się realne umiejętności posługiwania maszyną, takie jak jazda, manewrowanie, wykonywanie poszczególnych czynności. Urząd Dozoru Technicznego określa normy czasowe dotyczące tego, jak długo ma trwać dany kurs, w zależności od rodzaju sprzętu, którego dotyczy.

Chcąc więc zdobyć uprawnienia UDT, na przykład na obsługę ładowarki teleskopowej, należy wyszukać w najbliższej okolicy jednostki, która zajmuje się przeprowadzaniem tego typu kursów. Jednym z pytań, które zadają sobie osoby szukające informacji na temat szkoleń jest to, ile trzeba będzie zapłacić za taki kurs. Choć cena zależna jest od wielu czynników, takich jak chociażby lokalizacja, rodzaj kursu, wielkość grupy szkoleniowej czy dodatkowe opłaty wliczone w cenę, przyjąć należy, iż koszt kursu wynosi około 1200-2000 złotych. Dodatkowo, jeśli cena kursu nie zawiera tej pozycji, należy dodatkowo liczyć się z opłatą za otrzymanie uprawnień, a dokładnie jest to opłata za złożenie wniosku o nadanie uprawnień UDT. Jest to kwota stała, która od 11 lutego 2020 roku wynosi 184,43 złotych. Zaświadczenie kwalifikacyjne otrzymuje się na podstawie pozytywnie zaliczonego egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Obecnie uprawnienia te są terminowe i trzeba je odnawiać na zasadach ściśle określonych przepisami

Jak sprawdzić, czy ma się uprawnienia?

Chodzi tutaj głównie o sytuację , w której uprawnienia nadane zostały danej osobie przed dniem 1 czerwca 2019 roku, zaś później weszło w życie nowe rozporządzenie, według którego uprawnienia UDT nadawane są terminowo. I tak, zgodnie ze zmianami, uprawnienia zachowują ważność przez okres 5 lat od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów, a więc 5 lat od dnia 1 stycznia 2019 roku. Termin ten mija więc 1 stycznia 2024 roku. Przed tym okresem osoby mogą złożyć bezpłatny niosek o przesłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego bądź też wystąpić z wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji na zasadach ogólnych, dzięki czemu zyskają nowe uprawnienia.

Posiadanie uprawnień UDT jest obecnie konieczne, by móc obsługiwać ładowarkę teleskopową. Koszt kursu, egzaminu oraz wystawienia uprawnień szybko się zwróci i przez 10 lat będziemy mogli- bez żadnych dodatkowych kroków- pracować jako operator w wybranej firmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.