Ile zarabia saper?

Zdaniem wielu osób zawód sapera wybierają osoby żądne mocnych wrażeń, jest to zajęcie dla osób o mocnych nerwach. Nierzadko pojawia się konieczność uczestnictwa w niebezpiecznych akcjach, pomimo specjalistycznego przygotowania zawsze może wydarzyć się coś, czego nikt się nie spodziewa. To właśnie saperzy są odpowiedzialni za podejmowanie się zadań wojskowych o niebezpiecznej specyfice, mogą być zadysponowani na przykład do rozbrojenia bomb, które ktoś stworzył w warunkach domowych. Innym przykładem działania może być zminimalizowanie skutków wybuchu toksycznych materiałów, zarówno dla zdrowia, jak i  życia ludzkiego.

Osoba wykonująca zawód sapera musi wykazywać się sprytem, zdolnością logicznego myślenia oraz uwzględnianie dobra drugiego człowieka. Wielu potencjalnie zainteresowanych tą pracą zastanawia się ile zarabia saper, stawki jak zwykle mogą się różnić. Choćby ze względu na to, w jakim mieście, województwie jest się zatrudnionym, czy w ramach pełnienia obowiązków jest się delegowanym do innej jednostki. Niekiedy pojawia się również konieczność wyjazdu za granicę, gdzie powstały braki kadrowe. Wiąże się z tym nie tylko większe zagrożenie, ale również rozstanie z rodziną na dłuższy czas. To wszystko stanowi duże obciążenie, przede wszystkim psychiczne, dla osób wykonujących zawód sapera.

Saper – zarobki

Aby zostać saperem, należy spełniać szereg warunków i przejść stosowne szkolenia, które przygotowują do wykonywania pracy w niecodziennych warunkach. W zawodzie sapera zarobki to temat wielu dyskusji. Rozpoczęcie pracy w Wojskach Obrony Terytorialnej niezbędne jest przejście rekrutacji i zakończenie z wynikiem pozytywnych szkolenia saperskiego. Podczas ćwiczeń kandydaci mają do czynienia z prawdziwymi ładunkami wybuchowymi, ponadto poznawane są wszelkiego rodzaju sieci wykorzystywane do neutralizacji skutków ewentualnych wybuchów. Podstawą jest także znajomość właściwości poszczególnych materiałów wybuchowych, co jest niezbędne na przykład podczas rozbrajania bomb skonstruowanych w różnych warunkach.

Podczas wspomnianego szkolenia kandydaci na stanowisko sapera uczą się współpracy w stworzonych grupach. Saper nie działa sam, zwłaszcza ten, który pełni swoje obowiązki w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej. Kwestia ile zarabia saper schodzi na nieco dalszy plan, ponieważ zanim rozpocznie się pracę, trzeba wykazać się wszystkimi niezbędnymi predyspozycjami. Zawód sapera to nie tylko praca w czasie trwania wojny, ma on swoje obowiązki również w trakcie pokoju na danym terenie. Wówczas do jego zadań należy na przykład przygotowanie ludzi i infrastruktury do ewentualnego pojawienia się konieczności obrony. Wśród wymagań formalnych do pracy sapera znajduje się polskie obywatelstwo, pełnoletność, zdrowie pod względem fizycznych i psychicznym oraz niekaralność. Kandydat nie może ponadto być w trakcie pełnienia jakiegokolwiek rodzaju służby wojskowej.

Kwestie finansowe – ile zarabia saper?

Jeśli chodzi o pracę sapera zarobki to również jego uposażenie, które waha się w granicach od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Poza tą kwestią saperzy będący żołnierzami zawodowymi otrzymują dodatki w ramach długoletniej służby w wojsku. Ponadto należą się im dodatki specjalne, służbowe, funkcyjne i motywacyjne, przyznawane są one na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej.

W skład zarobków sapera wchodzi jeszcze dodatek za pełnienie służby w trudnych, nierzadko niebezpiecznych warunkach, które uznaje się za szczególne. Może to być na przykład rozminowywanie danego terenu, pozbywanie się z niego potencjalnych materiałów wybuchowych. Jest to kwota do maksymalnie 900 złotych. Jak łatwo zauważyć zarobków sapera nie można określić tak, jak bywa to w innych zawodach. Istnieje tutaj wiele zależności mających wpływ na realne wynagrodzenie osoby wykonującej zawód sapera. Nie są to małe kwoty, ale warto pamiętać, że jest to związane ze szczególnym narażeniem na utratę zdrowia i życia – swojego oraz postronnych osób znajdujących się w strefie zagrożenia.

Jakub Borowiecki

Fan ciężkiego brzmienia. Po godzinkach zakochany w DIY, modzie męskiej i boksie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę