Jak dostać się do GROM i czy jest to trudne?

Grom to jednostka wojskowa Wojsk Specjalnych, która wyróżnia się wszechstronnym przygotowaniem. Dzięki temu Cichociemni (komandosi GROMU) mogą przeprowadzać najtrudniejsze operacje specjalne w różnych środowiskach. Dlatego do jednostki przyjmowani są tylko najlepsi z najlepszych – sprawni fizycznie, odporni na stres i wykazujący siłę charakteru. Jak dostać się do GROMU? Czy cywile mogą ubiegać się o przyjęcie do GROMU? Jakie wymagania trzeba spełnić do jednostki GROM?

Zobacz: Jak się dostać do ABW?

Jakie wymagania do GROMU?

Jednostka Specjalna GROM z oczywistych względów przyjmuje tylko osoby niekarane, o doskonałej opinii i w bardzo dobrej kondycji. Z tego powodu przed kandydatami stawianych jest szereg wymogów:

  • obywatelstwo polskie;
  • czynna służba w wojsku lub innych służbach mundurowych ze stażem min. 2 lata bądź bycie żołnierzem rezerwy;
  • zdolność do służby w jednostkach desantowo-szturmowych i wzmożonego wysiłku fiz. – potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim;
  • realna znajomość min. jednego języka obcego;
  • wiek max. 30 lat (ale tylko do jednostek bojowych).

Cywile, którzy chcieliby dostać się do jednostki GROM, muszą wziąć udział w rekrutacji na kurs JATA, który prowadzony jest przez Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Dodatkowo w zależności od tego, do jakiego korpusu kandydat ubiega się o przyjęcie, musi spełnić kolejne wymagania np. dot. ukończonej szkoły. Po wysłaniu formularza rekrutacyjnego kandydaci, którzy spełniają wymagania i chcą dostać się do jednostki bojowej (można też starać się o przyjęcie do mniej ważnych jednostek, które nie mają tak wysokich wymagań) biorą udział w selekcji do zespołów bojowych. Składa się ona z trzech etapów: sprawdzian fizyczny, testy psychologiczne i psychofizyczny sprawdzian terenowy. Sprawdzian fizyczny składa się z 8 wybranych przez instruktora konkurencji, a każda ma jasno określone minimalne wyniki. Zaliczony etap i zaakceptowana kandydatura oznacza, że można przystąpić do testów psychologicznych, po których (przy ocenie pozytywnej) kandydat kierowany jest na III etap, który zawsze odbywa się w górach. Należy też pamiętać, że selekcja działa na zasadzie play-off: po każdym etapie najsłabsi odpadają, aż zostaną wyłonieni najlepsi z najlepszych.

Ile zarabia żołnierz GROM?

Zarobki w służbach mundurowych bardzo się różnią pomiędzy poszczególnymi funkcjonariuszami, czy żołnierzami. Wpływ na zarobki ma staż służby, stopień, jednostka i wiele innych czynników. Średnia kwota dla podoficera GROMU to 7 tysięcy zł. Chociaż nie jest to imponująca kwota, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę wymagane przygotowanie oraz charakter pracy, to komandosi przekonują, że nie o pieniądze tu chodzi. Najważniejszy jest prestiż i możliwość pracy z najlepszymi.

Źródło: pl.wikipedia.org

Zobacz: Jak dostać się do straży pożarnej i OSP?

Ile osób dostaje się do GROMU?

Do GROMU dostają się tylko najlepsi, a z tych, którym uda się dotrzeć do III etapu selekcji, tylko garstka dotrze do jego końca. Oficjalnych danych o ilości żołnierzy w jednostkach bojowych GROMU nie ma, ale w 2012 r. było to jedynie 450 żołnierzy! Ile osób dostaje się do GROMU? Zależy to przede wszystkim od tego, ile osób przejdzie selekcje oraz możliwości i potrzeb kadrowych.

Ile trwa szkolenie do GROMU?

Szkolenie bazowe do GROMU trwa około 12 miesięcy. Okres ten może zostać skrócony lub wydłużony w zależności od dostępności instruktorów, obiektów szkoleniowych i poziomu grupy. Jest to szkolenie bazowe do jednostki bojowej i muszą ją przejść wszyscy kandydaci, którzy chcą rozpocząć służbę w jej szeregach i zostać Cichociemnymi. Oczywiście warunkiem rozpoczęcia szkolenia do GROM jest pozytywne przejście selekcji.

Czy trudno dostać się do GROMU?

Do Jednostki Specjalnej GROM nie jest się łatwo dostać ze względu na duże wymagania w procesie rekrutacyjnym. Samo ograniczenie wieku oraz konieczność bycia czynnym żołnierzem lub funkcjonariuszem służb mundurowych z odpowiednim stażem wyklucza wielu kandydatów. Do tego dochodzą testy sprawnościowe, które chociaż może nie są wybitnie trudne to nie są możliwe do wykonania dla przeciętnej osoby. Trudność mogą sprawić również testy psychologiczne oraz indywidualne predyspozycje lub ich brak. Czy trudno dostać się do GROMU? Na pewno nie jest to zadanie łatwe – w końcu jest to jednostka specjalna, ale też nie niemożliwe do osiągnięcia. Jak dostać się do GROM? Nie wystarczy zadbać o dobry trening i przygotować się na szkolenie w górach, ale może to mocno zwiększyć szanse na sukces. Równie ważna, a może nawet ważniejsza od siły mięśni jest siła charakteru. GROM to jednostka dla wybranych – tych, którzy są zdeterminowani, potrafią walczyć ze swoimi słabościami i nawet w najtrudniejszych warunkach mają spokojną głowę. Trzeba też pamiętać, że do selekcji można podejść tylko dwukrotnie, więc nie ma sensu składać formularza rekrutacyjnego, gdy nie ma się pewności, ze podoła się pierwszemu etapowi rekrutacji (sprawdzian fizyczny). Oczywiście sprawność fizyczna to nie jedyne, czego poszukują dowódcy, a komandosi muszą wykazać się również inteligencją, odpornością na stres i umiejętnością działania w trudnych warunkach i szybkiego reagowania. Równie ważna jest umiejętność pracy zespołowej, ale i indywidualnej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kandydat musi być więc bardzo wszechstronny.

Zobacz: Jak dostać się do służby więziennej – czy to trudne?

Jakub Bogunia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę