Jak otworzyć się na ludzi?

Relacje międzyludzkie stanowią integralną część życia, która wpływa w bezpośredni sposób na poziom osiąganego komfortu i zadowolenia z siebie. W populacji można wyróżnić kilka typów postaw społecznych, jednak w przypadku każdego człowieka niezbędne jest dopuszczenie innych do swojej osoby. Problem w kontaktach międzyludzkich może jednak utrudniać cały proces, dlatego niezbędne są działania zmierzające do poprawy tego aspektu. Jak otworzyć się na ludzi, aby uzyskać w tej kwestii balans życiowy?

Kontakty międzyludzkie – do czego są potrzebne?

Żaden człowiek nie może całkowicie wyeliminować ze swojego życia kontaktów społecznych. W przypadku niektórych osób w pełni wystarczające będą sporadyczne spotkania w gronie rodzinnym, natomiast część ludzi potrzebuje obecności drugiej osoby niemalże przez całą dobę. Problem zamknięcia na aspekty społeczne może pojawić się w przypadku obu grup.

Człowiek jest istotą stadną, przez co w pełni naturalne jest zawieranie przyjaźni, wchodzenie w związki oraz podtrzymywanie relacji rodzinnych. Ta część życia stanowi jedną ze składowych piramidy potrzeb życiowych, dlatego wszelkie problemy dotyczące tej kwestii powinny być traktowane w sposób poważny. Jak nie bać się ludzi? Czy istnieje sposób, aby stać się bardziej otwartą osobą?

Akceptacja otoczenia, czyli etap pierwszy

Proces nauki zdolności interpersonalnych powinien zacząć się już od podejścia do otaczającego świata. Kontakty międzyludzkie w pracy mogą czasami wydawać się zupełnie zbędne, jednak przestrzeń ta stanowi znakomitą możliwość do przećwiczenia pewnych schematów działania.

Każda relacja opiera się na wzajemnym słuchaniu i odnoszeniu się do słów współtowarzysza konwersacji, dlatego świetnym sposobem jest położenie większego nacisku na ten aspekt. Mogą oczywiście pojawić się problemy w sferze wrażliwości na zdanie innych osób, jednak aby otworzyć się na ludzi, niezbędne jest przezwyciężenie początkowej niechęci. Wówczas można stopniowo budować coraz bardziej złożone wymiany zdań i opinii, czego efektem będzie możliwość wejścia w głębszą relację z drugą osobą. Przejście tego etapu jest niezbędne, nawet w przypadku ludzi, którzy przez wiele lat izolowali się pod względem społecznym.

Etap drugi – budowanie zaufania

Akceptacja otoczenia pozwala przejść do kolejnej fazy całego procesu, którą jest zwiększanie poziomu zaufania. Emocja ta jest niezbędna zarówno na podłożu prywatnym, jak i zawodowym, ponieważ pozwala na przezwyciężenie strachu przed odrzuceniem. Może to dotyczyć zarówno błahych rozmów, jak i bardziej intymnych konwersacji – w każdym przypadku blokada psychologiczna będzie czynnikiem ograniczającym proces otwierania się.

Kontakty międzyludzkie w pracy zawodowej mają bardzo często formę krótkich wymian zdań, w których niezbędne jest ukazanie się w pozytywnym świetle. W rzeczywistości sam komunikat odgrywa często mniejszą rolę, natomiast dużo ważniejsza okazuje się być sama gestykulacja i mowa ciała. To właśnie te aspekty wpływają na to, w jaki sposób jest się odbieranym, a tym samym determinują efekt końcowy.

Zaufanie jest jednak niezbędne, ponieważ to właśnie ta emocja pozwala na zbliżenie się do kogoś, a tym samym znacznie ułatwia otwieranie się na nowe osoby. Nie ma jednej skutecznej metody, która pokazuje, jak nawiązywać kontakty międzyludzkie. Psychika człowieka jest na tyle złożonym konstruktem, że proste odpowiedzi z reguły nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Samo rozwiązanie problemu z reguły polega na przełamaniu własnych barier – dobór słów i czynów w większości przypadków będzie automatyczny.

Jak otworzyć się na ludzi? Psychologia i stanowisko naukowe

Uczucie samotności, brak znajomych oraz introwertyzm to aspekty, które są bardzo często błędnie utożsamiane z kwestią zamknięcia społecznego. W rzeczywistości samo podejście psychologiczne wskazuje częściej na rodzaje przeżytych traum lub niską samoocenę jako główne źródło całego problemu.

Niezależnie od cech osobniczych każdy człowiek ma wpływ na budowane relacje międzyludzkie, a kluczową rolę odgrywa sama świadomość pewnych zachowań oraz nawyków. Z tego powodu poszukując sposobów na otworzenie się, znacznie lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy psychologicznej lub literatury naukowej, która w bezpośredni sposób podejmuje temat tego, jak otworzyć się na ludzi.

Książka „Inteligencja interpersonalna” autorstwa Mel Silberman oraz Fredy Hansburg jest tego znakomitym przykładem – pozwala bowiem zrozumieć mechanizmy kierujące człowiekiem, a także daje wskazówki na temat praktycznego zastosowania samej wiedzy o komunikowaniu się.

Zamknięcie społeczne jest poważnym tematem, który nie powinien być bagatelizowany. Poszukiwanie pomocy i przyznanie się do niewiedzy nie jest bowiem oznaką słabości, lecz najwyższym wyrazem odpowiedzialności i dojrzałości emocjonalnej.

Jakub Borowiecki

Fan ciężkiego brzmienia. Po godzinkach zakochany w DIY, modzie męskiej i boksie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę