Jak się dostać do ABW?

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest największą służbą specjalną w Polsce. Została powołana do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Po rozwiązaniu Urzędu Ochrony Prawa w 2002 rok, ABW zostało utworzone wraz z Agencją Wywiadowczą (AW). Agencja posiada ogromny rozgłos medialny. Co chwilę czytamy nagłówki w Internecie, czy słyszymy w telewizji o udanych akcjach ABW.
Czy zatem warto się starać o pracę w tej agencji? Jak dostać się do ABW i czy jest to trudne?

Zobacz: Lipomastia – jak się pozbyć? Zabieg, operacja, leki czy dieta?

Czy trudno dostać się do ABW?

W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełnią służbę zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy. Z uwagi na różnorodność zadań, poszukiwani są absolwenci szkół średnich, jak i uczelni wyższych o wszystkich specjalizacjach. Działania agencji są bardzo szerokie, bowiem oprócz funkcjonariuszy służb rekrutowani są również m.in. inżynierowie, prawnicy, specjaliści IT czy tłumacze.

Aby rozpocząć służbę w ABW koniecznie musisz spełniać te warunki:

 • posiadasz wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • korzystasz w pełni z praw publicznych,
 • wykazujesz się nieskazitelną postawą moralną, obywatelską oraz patriotyczną,
 • dasz rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • posiadasz zdolność psychiczną i fizyczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której jesteś w stanie się podporządkować

Jak długo trwa rekrutacja do ABW?

Jeżeli już wiesz, jakie warunki musisz spełniać, aby dostać się do ABW to na pewno zastanawia Cię jak wygląda proces rekrutacji i jak długo on trwa.

Rekrutacja do Agencji na funkcjonariusza składa się z:

 1. Rozmowy kwalifikacyjnej z funkcjonariuszem komórki kadrowej w celu ustalenia przydatności do służby w ABW oraz motywacji do jej podjęcia.
 2. Badań psychologicznych, mających na celu ustaleń predyspozycji intelektualnych i osobowościowych do służby.
 3. Sprawdzenia w rejestrach, kartotekach i ewidencjach prawdziwości danych osobowych podanych przez kandydata.
 4. Przeprowadzenia wywiadu w miejscu zamieszkania, pracy, nauki lub służby oraz uzyskanie opinii od osób polecających kandydata.
 5. Uzyskania odpowiedniego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej.
 6. Przeprowadzenie egzaminu sprawności fizycznej dla kandydata.
 7. Przeprowadzenie odpowiedniego postępu sprawdzającego (często badanie tzw. wykrywaczem kłamstw).
Źródło: wykrywaczklamst.pl

Jak widzimy, dostanie się do ABW trwa wyjątkowo długo. Często odhaczenie wszystkich podpunktów zajmuje nawet pół roku. Zdecydowanie łatwiej mają pracownicy, ponieważ na ich etap rekrutacji składa się tylko rozmowa kwalifikacyjna, wstępne badanie lekarskie oraz postępowanie sprawdzające.

Zobacz: Wyjazd do RPA – zamieszki, przestępczość, gwałty – czy jest bezpiecznie?

Kto może dostać się do ABW?

Do ABW mogą dostać się się osoby na pewno bardzo cierpliwe, gdyż rekrutacja potrafi trwać naprawdę długo. Ważna jest również sprawność fizyczna oraz wykazanie się nieskazitelną postawą moralną, obywatelską czy patriotyczną. Co prawda twoich szans nie skreśli dostanie mandatu za wypicie piwa “pod chmurką”, ale lepiej tego unikać. Bardzo ważna jest też dyspozycyjność, funkcjonariusze ABW muszą pracować w weekendy, a czasami nawet po 24 godziny na dobę. Często też muszą odłożyć życie prywatne i zamienić je na pracę. Warto też mieć na uwadzę, że zdecydowanie łatwiej dostać się na stanowisko pracownika, niż funkcjonariusza.

Czym zajmuje się agent ABW?

Jeżeli już wiesz, jak dostać się do ABW, na pewno zastanawiasz się, czym zajmuje się agent Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Do głównych obowiązków agencji należy ochrona przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla niepodległości, lub porządku konstytucyjnego Polski.

Główne zadania ABW to:

 • Kontrwywiad
 • Zwalczanie terroryzmu i cyberterroryzmu
 • Zwalczanie korupcji, czy oszustw podatkowych
 • Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się broni masowego rażenia
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Analiza i przetwarzanie informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa Państwa i jej porządku wewnętrznego.
Korupcja

Praca w ABW to bardzo zajmujące zajęcie, dla osób, które chcą zadbać o bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Niestety wymaga ona niemało poświęceń oraz wyrzeczeń. Mimo wielu ciekawych zadań nie jest to praca dla każdego.

Zobacz: Savoir vivre w biznesie – najważniejsze zasady

Jakub Bogunia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę