W razie wojny kto idzie do wojska?

Rosyjska agresja na Ukrainę i związane z nią reperkusje walnie przyczyniły się do wzrostu zainteresowania tematem poboru do armii na wypadek zaatakowania terytorium Rzeczypospolitej. W tekście podpowiadamy, kto może dostać wezwanie do wojska.

Zobacz: Ile zarabia pilot wojskowy? Średnie stawki

Kto może dostać wezwanie do wojska? 

Kto w razie wojny idzie do wojska? Zanim odpowiemy na pytanie zwróćmy uwagę na fakty. Atak Rosji na Ukrainę spowodował niemałe poruszenie w Polsce i na świecie. Nasz kraj z racji sąsiedztwa z zaatakowanym państwem, jest w teorii kolejnym miejscem, które może zostać napadnięte. Stąd żywotnym interesem zarówno Polski, jak i NATO jest jak najdalsze trzymanie Rosji z dala od ich granic. 

Ukraina była do tej pory państwem buforowym. Formalnie ani nie była członkiem wspomnianego najpotężniejszego sojuszu wojskowego świata, ani też nie chciała być związana z Federacją Rosyjską jakimkolwiek związkiem militarnym. Stąd jej położenie geostrategiczne w znaczący sposób odgradzało Zachód od Rosji. W czwartek 24 lutego 2022 roku ten status quo został naruszony. Wojska rosyjskie wkroczyły na teren Ukrainy w ramach (jak głosi tamtejsza propaganda) ,,specjalnej operacji wojskowej’’, przez co doszło nie tylko do poważnego zagrożenia niepodległości i suwerenności naszego wschodniego sąsiada, ale także realnej groźby eskalacji konfliktu na państwa ościenne.

Wszystko to sprawiło, że Polska musiała zredefiniować dawne kryteria związane z obronnością. Istniejąca bez mała 55 lat (zabrakło do tego ośmiu miesięcy) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej została uchylona. W jej miejsce Rząd uchwalił Ustawę z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Warto odnotować tutaj, że podczas głosowania nad ustawą w Sejmie obecnych było 455 z 460 posłów. 455 było za, 5 wstrzymało się od głosu. Zatem w chwili wzrostu zagrożenia zarówno rządzący, jak i opozycja potrafili zjednoczyć się w żywotnej dla Rzeczypospolitej sprawie. 

Do jakiego wieku biorą do wojska w razie wojny? 

Kto może dostać więc wezwanie do wojska? Zgodnie z tym, co możemy przeczytać w artykule 3 ustęp 1 ustawy obowiązkowi obrony Ojczyzny podlegają wszyscy polscy obywatele, którzy za sprawą swojego wieku i stanu zdrowia są w stanie podołać walce. Warto tutaj podkreślić, że w razie wojny do wojska nie idzie ten, kto jest polskim obywatelem i posiada jednakowoż obywatelstwo innego państwa. Taka osoba nie podlega wymogowi obrony kraju, ale tylko wówczas, gdy stale zamieszkuje poza terytorium Rzeczypospolitej.

Kto konkretnie idzie do wojska w czasie wojny? Artykuł 5 ustęp 1 ustawy wyjaśnia, że obowiązkowi pełnienia wojskowej służby podlegają ci polscy obywatele, którzy ukończyli 18 rok życia. Ich zdolność do mobilizacji określona została na koniec roku kalendarzowego, w którym skończą oni 60 lat. Jeżeli ktoś posiada stopień podoficerski bądź oficerski czas ten wydłuża się do 63 roku życia (i także do końca roku kalendarzowego, w którym osiągnie się ten wiek).

Żołnierze w akcji

Zobacz: Rodzaje broni palnej krótkiej – długiej – kolekcjonerskiej

Kogo nie można powołać do wojska? 

Wiemy już kto może dostać wezwanie do wojska na wypadek wojny. Ale czy istnieją jakieś odstępstwa od reguły? Oczywiście tak. Ustawa w artykule 5 ustępie 2 i 3 wyjaśnia, że obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają te osoby, które przez wzgląd na swój stan zdrowia zostały uznane za całkowcie niezdolne do tej służby.

Ponadto obowiązkowi walki nie podlegają kobiety, które są w ciąży, a także w czasie 6 miesięcy od porodu. Kolejne kryterium, które dyskwalifikuje z pełnienia służby wojskowej jest sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 8, a także nad dziećmi od lat 8 do 18. Również opieka nad: 

– osobami obłożnie chorymi, 

– osobami, które mają trwałą niezdatność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– osobami, względem których orzeknięto zupełną niezdolność do pracy, a także samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

– osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – o ile osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki ten nie da się powierzyć innym osobom.

Zobacz: Ile zarabia strażnik więzienny?

Jakub Bogunia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę