Zwrot kosztów za przyłącze gazowe – jak to zrobić, aby się opłacało?

Zakładanie przyłączy gazowych to jeden z etapów budowy, którego nie można pominąć. Okazuje się, że istnieje również możliwość ubiegania się o zwrot kosztów za przyłącza gazowe i poniesionych przy okazji realizacji tego procesu wydatków. Aby móc przystąpić do starania się o zwrot poniesionych kosztów związanych z instalacjami gazowymi warto pamiętać o zasadach, które należy spełnić, by rozpocząć ten proces. Jeśli zawczasu spiszemy sobie obowiązujące procedury, znacznie usprawnimy postępowanie ubiegania się o refundację wydanych przez nas środków.  

Koszt przyłącza gazowego – ile to kosztuje?

Proces montażu przyłączy gazowych i czas realizacji zależny jest od tego jak szybko złożony zostanie przez nas projekt. Projekt przyłącza gazowego, zlecony powinien być fachowcy, który posiada odpowiednią wiedzę i przeszkolenie w tym kierunku. Koszt projektu przyłącza gazowego to około 1,5 tys. zł. Złożony przez nas wniosek i projekt przyłącza pozwoli na zdobycie wiedzy, czy istniejące przyłącze będzie wystarczające, czy niezbędna będzie jego rozbudowa. Przebudowa istniejących sieci gazociągowych niezbędna jest wtedy, gdy oddalona jest od domu lub działki o kilkaset metrów. Ewentualna modernizacja i koszty z nią związane spoczywają na właścicielu nieruchomości, który planuje ją podłączyć do przyłącza gazowego. Warto jednak wiedzieć, że jeśli w okolicy znajduje się kilka działek i nieruchomości, można wtedy rozpocząć negocjacje z operatorem, aby koszty przyłączy gazowych były po jego stronie. Przyłącze gazowe i koszt, który musimy ponieść, uzależniony jest od wielu czynników. Należą do nich między innymi: miejsce zamieszkania, odległość od najbliższego gazociągu, a także, jaka jest pożądana przez nas moc przyłącza. Średnia stawka za metr przyłącza to około 80 zł. Doliczyć należy jeszcze niezbędną opłatę geodezyjną, która oscyluje w kwocie około 1,5 tys. zł. Aby oszacować całościowy koszt przyłącza gazowego, należy złożyć projekt instalacji gazowej, a także przedłożyć wniosek, który określi, jakie są zasady techniczne na przyłączenia i dostarczanie gazu. Posiadając tę wiedzę, warto dowiedzieć się, jakie są szczegółowe warunki w okolicy budowy naszej nieruchomości, które trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o zwrot kosztów za przyłącze gazowe w naszym domu.

Zwrot kosztów za przyłącze gazowe w 2022 

Aby ubiegać się o zwrot kosztów za przyłącze gazowe, należy przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość. Jest to proces długotrwały, podczas którego należy spełnić kilka warunków. Koszty poniesione przez nas przy okazji instalacji przyłącza gazowego możemy odzyskać. Rozpocząć nasze działania w tym celu powinniśmy od wizyty w Urzędzie Miasta, gdzie podać należy kilka niezbędnych danych takich jak: nasze dane osobowe, adres lokalu, gdzie zakładane było przyłącze gazowe, skan umowy z Miejskim Społecznym Komitetem Gazyfikacji danego miasta, kopię umowy o przyłączenie do sieci gazowej, a także dowody opłat poniesionych przy zakładaniu instalacji gazowej (faktury Vat).

Zwrot kosztów za przyłącze gazowe – jak jest faktycznie?

Przyłącze gazowe to koszt całkiem spory, który musimy ponieść podczas budowy nieruchomości. Warto zatem wiedzieć, że możliwy jest zwrot za poniesione przez nas koszta. Jest to jednak proces długotrwały. Warto również wiedzieć, że większe szanse na zwrot istnieją wtedy, gdy z przyłącza korzystać może więcej niż jedno miejsce w okolicy. Rozważając jednak ubieganie się o zwrot poniesionych kosztów, powinniśmy szczególną uwagę przykładać do pilnowania i gromadzenia wszystkich dokumentów mających związek z owym procesem.

Koszt podłączenia gazu

Jak zostało już wcześniej wspomniane, na koszt podłączenia gazu składa się wiele czynników. Jak podają dane dostępne w internecie, przyłącze gazowe to koszt około 80 zł za metr przyłącza. Na cenę ostateczną wpływa jednak wiele czynników, chcąc znać ostateczny koszt przyłącza gazowego, powinniśmy udać się do dostawcy gazu ze wstępnym projektem przyłącza, co pozwoli na wspólne określenie szacunkowej ceny ostatecznej danego procesu.

Przyłącze gazowe i koszt całego procesu to dość spory wydatek, który trzeba ponieść, decydując się na budowę domu. Istnieje na szczęście możliwość ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów. Należy tylko pamiętać o odpowiednio wypełnionym wniosku z własnoręcznym podpisem, a także o pilnowaniu wszystkich dokumentów z tym związanych. Niewątpliwie zwiększymy również nasze szanse na odzyskanie pieniędzy jeśli z naszej instalacji skorzystać będzie mogło kilka miejsc jednocześnie. 

Jakub Borowiecki

Fan ciężkiego brzmienia. Po godzinkach zakochany w DIY, modzie męskiej i boksie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę