Ile zarabia osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Zatrudnianie osób w pewnym stopniu niepełnosprawnych to dość często stosowana praktyka. To ile zarabia osoba z orzeczeniem zależy od stopnia niepełnosprawności. Kwota 1950 złotych przypada osobom zaliczanych do znacznego stopnia, natomiast 1200 złotych to wynagrodzenie osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zatem ile zarabia osoba z orzeczeniem w najniższym stopniu niepełnosprawności? Jest to kwota 450 złotych.

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

Chęć zatrudniania osób niepełnosprawnych wynika z korzyści, jakie otrzymują pracodawcy. Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych sprawia, że tacy ludzie nie są wykluczani na rynku pracy. Mogą prowadzić normalne życie, zarabiać. Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Może je uzyskać pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną na umowę o pracę, ewentualnie jeśli wykonuje ona pracę nakładczą.

Symbol niepełnosprawności 02-P – dofinansowanie

Nowelizacja jednej z ustaw przywróciła możliwość wpisania na orzeczeniu symbolu niepełnosprawności 02-P. Dofinansowanie może być wówczas nieco wyższe, zmiany weszły w życie w ostatnim kwartale 2018 roku. Szansę na uzupełnienie w tym zakresie mają również osoby, które otrzymały orzeczenie, gdzie nie było miejsca na wpisanie symbolu niepełnosprawności 02-P. Dofinansowanie może być zatem wyrównane.

Ile zarabia osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może podjąć zatrudnienie, co jest dość częstą praktyką. Wynagrodzenie takich ludzi jest uzależnione od stwierdzonego stopnia niepełnosprawności, im większy – tym wyższe zarobki wchodzą w grę. Kwoty są wyższe dla osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono epilepsję, chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub zaburzenia na tle rozwojowym.

Niepełnosprawność

Ile zarabia osoba z orzeczeniem 2022?

Maksymalny czas pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 7 godzin na dobę. Jest to przepis ujęty w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Są to pracownicy objęci szczególną ochroną, zatem nie powinno to mieć wpływu na to, ile zarabia osoba z orzeczeniem 2022. Ponadto niepełnosprawnym osobom przysługują ulgi i dodatki. Zatem ile zarabia osoba z orzeczeniem 2022? Zależy to od systemu naliczania wynagrodzeń u pracodawcy, na pewno taki pracownik nie może być pod tym i innym względem dyskryminowany.

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Z dofinansowania dla osób niepełnosprawnych korzysta wiele zakładów pracy, które mają możliwość ich zatrudnienia. Kwota miesięcznego dofinansowania dla osób niepełnosprawnych ma jednak swoje ograniczenia i nie może przekraczać pewnego pułapu. Wynosi on 90% w przypadku faktycznie ponoszonych kosztów płacy, przy czym muszą być one poniesione zawsze terminowo. Mniejszy pułap dofinansowania dla osób niepełnosprawnych dotyczy natomiast pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pomocy publicznej.

PFRON – dofinansowanie wynagrodzeń 2022

Jakie dopłaty oferuje PFRON? Dofinansowanie wynagrodzeń 2022 kształtują się podobnie, jak w zeszłym roku. Są to kwoty od 450 złotych do 1950 złotych – zależnością jest jedynie stopień niepełnosprawności. Możliwe są jednak zwiększenia tych kwot, jak określa PFRON. Dofinansowanie wynagrodzeń 2022 ulega podwyżce, gdy stwierdzone zostają inne schorzenia u osób niepełnosprawnych.

Ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą?

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON-u wynosi nawet 3150 złotych. Warto jednak upewnić się jakie warunki muszą być spełnione i ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą w określonych przypadkach. Nie każdemu przypadają bowiem identyczne kwoty. Ogólnie rzecz biorąc są one zwiększane z roku na rok, ale z pewnymi zastrzeżeniami. To ile pracodawca dostaje za pracownika z grupą zależy między innymi od tego, jaki stopień niepełnosprawności ma oraz czy nie zostały zdiagnozowane inne choroby.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie jest żadnym zaskoczeniem, pracodawcy chętnie to robią. Oczywiście pod warunkiem, że spełni wszystkie kryteria wskazane w stosownych ustawach. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z zapewnieniem jej właściwych warunków wykonywania obowiązków oraz specjalnych warunków, na przykład skrócenie czasu pracy do maksymalnie 7 godzin w ciągu doby.

Jakub Borowiecki

Fan ciężkiego brzmienia. Po godzinkach zakochany w DIY, modzie męskiej i boksie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę