Czym jest ubój rytualny, który chce ograniczyć rząd w Polsce i co zmieni najnowsza nowelizacja?

Sam ubój rozumiany jest jako pozyskiwanie mięsa poprzez zabicie zwierząt rzeźnych przez wykrwawienie w sposób uregulowany przepisami prawa. Ubój rytualny natomiast jest dokonywany według reguł panujących w niektórych religiach, takich jak islam czy judaizm. Dowiedz się czy ubój rytualny jest dozwolony w Polsce, jak on wygląda u muzułmanów oraz co to jest w ogóle.

Czy ubój rytualny jest dozwolony w Polsce?

W 1997 roku weszła w życie ustawa zezwalająca na ubój rytualny bez ogłuszenia zwierzęcia dla potrzeb związków religijnych. Przyjęta w 2002 roku nowelizacja ustawy nakazywała przeprowadzanie uboju jedynie po wcześniejszym ogłuszeniu zwierzęcia i wykluczała wyjątek dla uboju rytualnego. Jednak już w 2004 zostało ogłoszone rozporządzenie ministra rolnictwa ponownie zezwalające na ubój rytualny. Zmiana została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny w 2012 roku, wskutek czego między 1 stycznia 2013 a 12 grudnia 2014 obowiązywał w Polsce całkowity zakaz uboju rytualnego bez wcześniejszego ogłuszenia, jednak w grudniu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uchylił wcześniejszy zakaz, który jego zdaniem naruszał wolność religii i sumienia. Natomiast wyrok TSUE z 2018 roku głosi, że w Unii Europejskiej obowiązuje zasada uśmiercania zwierząt wyłącznie po ich uprzednim ogłuszeniu. Odstępstwo od niej jest natomiast możliwe w przypadku uboju rytualnego, ale pod warunkiem, że jest on przeprowadzany w rzeźni zatwierdzonej przez właściwe organy krajowe i w której przestrzegane są wymagania techniczne dotyczące budowy, rozplanowania i wyposażenia. Klatka obrotowa to również zakazane narzędzie w rytuale.

Przeciwnicy uboju rytualnego wnoszą, że zabijane w ten sposób zwierzęta cierpią zdecydowanie bardziej i dłużej niż w przypadku zwykłego uboju, ponieważ ubój rytualny jest dokonywany bez wcześniejszego ogłuszenia zwierzęcia, co oznacza, że jest ono w pełni świadome podczas upuszczania krwi. Takie uśmiercanie jest sprzeczne z zasadami humanitaryzmu i dopuszcza niepotrzebne przedłużanie cierpienia zwierzęcia.

Na czym polega ubój rytualny w kulturze islamu i judaizmu? Czyli ubój rytualny u muzułmanów. Ub

Rytuał uboju, zarówno w judaizmie jak i islamie, należy do zbioru reguł określających, co jest właściwe, „czyste” (koszerne, halal) a co niewłaściwe, „nieczyste”. Zwierzę traktowane jest jak uczestnik rytuału, musi więc być bez wad, czyste i w pełni świadome. Sam ubój – w tradycji żydowskiej zwany szechita a w tradycji muzułmańskiej halal – polega na specjalnym unieruchomieniu zwierzęcia i przecięciu obu tętnic szyjnych razem z tchawicą i przełykiem bez naruszenia kręgów i tętnic kręgowych, które podtrzymują ukrwienie mózgu, przez co zwierzę zachowuje świadomość, ale docelowo ma również szybciej się wykrwawić. Według zasad judaizmu uboju może dokonać wyłącznie szojchet (dorosły mężczyzna, pobożny Żyd, znający na wyrywki Talmud i przestrzegający prawa religijnego, który otrzymał od rabina kabalę, czyli dokument potwierdzający zdanie przez niego egzaminu, dającego mu uprawnienia rytualnego rzezaka), natomiast w przypadku islamu, uboju może dokonać jedynie muzułmanin. Żaden pobożny muzułmanin czy żyd nie może spożywać mięsa, które nie jest czyste (koszerne, halal).

Co zmieni uchwalona przez Sejm nowelizacja?

Przyjęta w Sejmie w nocy z czwartku na piątek nowelizacja Ustawy o ochronie praw zwierząt zakłada wprowadzenie zakazu uboju rytualnego na eksport, dozwolony ma być jedynie ubój rytualny na potrzeby mniejszości religijnych w Polsce. Zasady uboju rytualnego na potrzeby krajowe mają być precyzowane w rozporządzeniu przez ministra rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Rozporządzenie ma określać kwalifikacje osób uprawnionych do uboju bez ogłuszania, warunki wyładunku, przemieszczania, przetrzymywania, unieruchamiania zwierząt, warunki i metody uboju stosownie do gatunku, a także warunki nadzoru oraz określenie maksymalnych potrzeb członków związków wyznaniowych funkcjonujących na terytorium Polski.

Aby nowelizacja weszła w życie, musi ją jeszcze przegłosować Senat a następnie musi zostać podpisana przez Prezydenta RP i ogłoszona w odpowiednim dzienniku promulgacyjnym. Twoim zdaniem jak powinien wyglądać rytualny ubój zwierząt w Polsce?

Jakub Borowiecki

Fan ciężkiego brzmienia. Po godzinkach zakochany w DIY, modzie męskiej i boksie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę