Czym jest automatyka przemysłowa?

Współczesne firmy, przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne i wszystkie inne jednostki, które w swoich działaniach wykorzystują różnego rodzaju maszyny, systemy, nowoczesne rozwiązania, korzystają z dobrodziejstw, które wnosi automatyka przemysłowa. Można śmiało rzec, że bez niej nie jest możliwe funkcjonowanie żadnej jednostki, które charakteryzuje się produkcyjnym profilem działalności. Czym dokładnie jest automatyka przemysłowa i jaką pełni rolę w dzisiejszym świecie- o tym w niniejszym artykule. 

Automatyka przemysłowa- czym jest

W celu prawidłowego wyjaśnienia czym jest automatyka przemysłowa, konieczne jest rozłożenie tego pojęcia na części pierwsze. Sama automatyka jest bowiem dziedziną, która dotyczy sterowania różnorakimi procesami bez całkowitego udziału człowieka, bądź z minimalnym jego udziałem. Przemysł z kolei to dział nierolniczej produkcji materialnej, opierający się na wydobywaniu zasobów przyrody oraz przetwarzaniu ich na dobra zaspokajające potrzeby ludzkie, prowadzony na masową skalę, będący określonym procesem i przebiegający z użyciem maszyn, przy czym nie zalicza się do niego budownictwa i rzemiosła.

Łącząc więc automatykę i przemysł mamy do czynienia z działem inżynierii, zajmującym się automatyzacją poszczególnych procesów produkcji. Pozwala na sterowanie wszelkimi działaniami w przedsiębiorstwie- odpowiada bowiem za monitorowanie, sterowanie, nadzorowanie pracy wszystkich maszyn, ograniczając maksymalnie konieczny wkład ludzki. Zwykle odbywa się to przy pomocy specjalnie tworzonych systemów, które nie tylko pozwalają na całkowitą automatyzację procesów produkcyjnych, ale także na bieżąco monitorują ich efekty i pozwalają na szybką reakcję oraz eliminację błędów, dzięki czemu całość jest niezwykle efektywna, szybka, sprawna, wysoce jakościowa i ekonomiczna.

Wszystko to podyktowane jest bowiem obecnymi potrzebami i rosnącą konkurencją. Nic więc dziwnego, że automatyka przemysłowa wyznacza więc nowe standardy i staje się koniecznością każdego przedsiębiorstwa, które z sukcesem chce funkcjonować na współczesnym krajowym lub światowym rynku. Automatyzacja produkcji pozwala więc na utrzymanie wysokiej jakości wytwarzanych produktów, przy jednoczesnym wysokim tempie poszczególnych procesów i maksymalnym obniżeniu kosztów projektowania i produkcji. Dzieje się to dzięki użyciu innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnych systemów i najlepszych technologicznie maszyn, a ponadto przy niewielkim udziale czynnika ludzkiego, co jest niezwykle istotne w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu. Parafrazując słowa znanego porzekadła- „gdzie człowiek nie może, tam robota pośle”.

Systemy i urządzenia automatyki przemysłowej – https://flexodruk.com/

Zalety automatyki i systemów przemysłowych

O niektórych z nich pobieżnie już wspomnieliśmy. Warto jednak przyjrzeć się bliżej korzyściom, które niosą ze sobą automatyka przemysłowa oraz wszelkie systemy wprowadzane w celu usprawnienia produkcji.

Przede wszystkim jest to zwiększenie tempa produkcji. Dzięki takim rozwiązaniom możliwa jest produkcja na masową skalę, przy jednoczesnym zachowaniu powtarzalności oraz wysokiej jakości każdego produktu. Uzyskanie takiej prędkości produkcyjnej nie jest możliwe w żaden inny sposób, a już tym bardziej przy pomocy ludzkich rąk. Dzięki zminimalizowaniu konieczności zaangażowania człowieka w proces produkcyjny, wyeliminowaniu ulegają także wszelkie czynniki ludzkie, w tym błędy.

Automatyzacja oraz wszelkie możliwe monitorowanie na każdym etapie procesu pozwala uzyskać jednolitość i perfekcyjną jakość produktów, zaś w przypadku wystąpienia ewentualnej usterki, na szybką reakcję, jej naprawienie bądź trwałe wykluczenie danego produktu z obiegu produkcyjnego. To z kolei jest kolejną zaletą, bowiem pozwala na znaczne ograniczenie a nawet całkowite zlikwidowanie standardowych, ręcznych, rutynowych kontroli, bowiem całość odbywa się w sposób automatyczny.

Co więcej, możliwa jest zmiana poszczególnych parametrów podlegających kontroli, a tym samym bieżące dostosowywanie systemu do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa- jest to szczególnie istotne w branżach, które ze względu na swoją specyfikę często wprowadzają zmiany dotyczące produkcji danego wyrobu, na przykład branża spożywcza czy kosmetyczna. Automatyka przemysłowa to także bezpieczeństwo i higiena pracy- niebezpieczne warunki pracy to doskonała okazja do wyręczenia fizycznych pracowników technicznymi rozwiązaniami, a więc urządzeniami i maszynami w pełni zrobotyzowanymi, dostosowanymi do wykonywania poszczególnych czynności w danym środowisku i warunkach szkodliwych dla człowieka. Wszystko to z kolei pozwala na optymalizację kosztów produkcji, bowiem zwiększa się nakład przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu produkcji, a poza tym redukcji ulega potrzeba zatrudnienia dużej ilości osób.

Elementy automatyki przemysłowej

Mówiąc o automatyce przemysłowej, bierzemy pod uwagę wszelkie elementy, z których mogą składać się poszczególne rozwiązania z tego zakresu. Najważniejszym elementem jest programowalny sterownik PLC (Programmable Logic Controller), który jest niejako sercem każdej maszyny oraz urządzenia automatycznego. Jego zadaniem jest zebranie impulsu wejściowego wysyłanego przez dany czujnik ora przetworzenie go według określonego schematu na czynność wyjściową, która realizowana jest przy pomocy poszczególnych komponentów. Ponadto są to różnego rodzaju urządzenia, czujniki i roboty, które w połączeniu ze sterownikiem PLC, tworzą kompleksowy system przemysłowy.

Wszystko to sprawia, że inwestycja w automatykę przemysłową swoje firmy czy przedsiębiorstwa jest najlepszą inwestycję w sukces biznesu. Jest to więc obowiązkowy element współczesnego przedsiębiorstwa, chcącego spełnić wymagania rynku krajowego i światowego.

Artykuł sponsorowany

Jakub Borowiecki

Fan ciężkiego brzmienia. Po godzinkach zakochany w DIY, modzie męskiej i boksie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę