Ile kosztuje rozprawa rozwodowa?

Cena rozwodu zależy od wielu czynników, które na nią wpływają, takich jak chociażby stopnia przejrzystości sprawy, zgłaszanych przez strony wniosków czy ewentualnej mediacji. Nie jest więc możliwe jednoznaczne określenie z góry, jakie koszty w rzeczywistości trzeba będzie ponieść. Natomiast można w pewien sposób oszacować i podać w przybliżeniu kwotę, z jaką trzeba będzie się liczyć, decydując się na rozstanie.

Rozwód – choć żadne z dwojga ludzi wchodzących w związek małżeński o nim nie myśli, to niejednokrotnie rzeczywistość wraz z biegiem czasu sama weryfikuje podjętą decyzję. Jest to bowiem rozwiązanie przez sąd ważnego związku małżeńskiego, które odbywa się na żądanie jednego bądź obojga małżonków. To także jedna z okoliczności kończących małżeństwo, zaraz obok śmierci współmałżonka i uznania go za zmarłego oraz unieważnienia małżeństwa. Kluczowym momentem w trakcie rozwodu jest rozprawa rozwodowa, niemniej wszystkie czynności podejmowane w tej sprawie są zwykle bardzo stresujące, dlatego istotne, by od początku podjęcia decyzji szukać wsparcia u osób, które przeprowadzą nas przez ten niełatwy dla nas- zarówno życiowo, jak i prawnie okres.

Radca prawny w Rzeszowie – https://www.tokarczykipartnerzy.pl/


Pomoc prawna

Istnieje możliwość samodzielnego napisania pozwu do sądu przez osobę ubiegającą się o rozwód, niemniej zdecydowanie lepiej powierzyć doświadczonemu prawnikowi, który nie tylko przygotuje odpowiednią dokumentację, ale także będzie reprezentował klienta w sądzie. Jeśli chodzi o koszty, które należy ponieść korzystając z takiej pomocy- ustalane są one indywidulanie po rozpoznaniu sprawy, gdyż zależne są od wielu czynników, a przede wszystkim od zakresu koniecznych do podjęcia działań. Biorąc natomiast pod uwagę przepisy, nie ograniczają one maksymalnej wysokości wynagrodzenia pełnomocnika procesowego a określają jedynie kwotę minimalną, która wynosi 720 zł netto w przypadku rozwodu bez orzekania o winie i 1 080 zł netto, gdy dochodzi do orzekania o winie.

Koszty rozwodowe – opłaty stałe

Są to te koszty, które najłatwiej jest oszacować, bowiem występują w każdym postepowaniu i jak sama nazwa mówi, są stałe.

Opłata sądowa

Jedną z takich opłat uiszcza się przy składaniu pozwu rozwodowego, a więc wnosi ją strona wszczynająca postępowanie lub wytaczająca powództwo, przy czym wynosi ona 600 zł. Opłata ta jest jednak rozliczana po zakończeniu postępowania przed sądem i tak- jeśli rozwód będzie bez orzekania o winie, wówczas sąd zwróci 300 zł powodowi, zaś stronę pozwaną wezwie do zwrotu 150 zł na rzecz powoda, natomiast jeśli rozwód będzie z orzekaniem o winie, wówczas całą wysokość opłaty sądowej ponosi osoba, która uznana została za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa.

Podział majątku

Jeśli w toku postępowania rozwodowego sąd ma dokonać także podziału majątku, wówczas zachodzi konieczność wniesienia dodatkowej opłaty. Jej wysokość zależna jest od tego, czy małżonkowie są zgodni co do podziału, czy też nie. Otóż jeśli zgłosili oni zgodny wniosek o podział majątku, wówczas opłata ta wynosi 300 zł, natomiast jeśli wnioski te nie są zgodne, kwota za zwiększa się do 1000 zł.

Pozostałe koszty

Im bardziej skomplikowana i wymagająca dodatkowych wniosków sprawa rozwodowa, tym większe są jej koszty. Jeśli stronę reprezentować ma adwokat, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Jeśli w sprawie o rozwód sąd decyduje o przyznaniu alimentów, koniecznym jest dokonanie opłaty w wysokości 5% zasądzonej kwoty. Jeśli wyrok obejmuje orzeczenie o eksmisji małżonka, opłata wynosi dodatkowe 200 zł. To jeszcze nie wszystko, bowiem gdy zaistnieje potrzeba zebrania dowodów, jak na przykład opinii biegłych, wówczas także należy ponieść stosowne koszty. Natomiast gdy podejmowane są różnorakie próby ratowania związku w postaci terapii małżeńskiej bądź mediacji, każda z sesji to koszt rzędu od 50-200 zł. Takich opłat jest więcej, przy czym wynoszą od kilku do kilkunastu złotych.

Zwolnienie od kosztów sądowych

Istnieje możliwość zwolnienia od kosztów sądowych w całości bądź w części wówczas, gdy sytuacja majątkowa nie pozwala na wniesienie opłaty. Gdy chcemy się o nie ubiegać, wraz z pozwem należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z udokumentowaniem trudnej sytuacji i problemów finansowych w budżecie domowym. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie od kosztów sądowych nie dotyczy zwrotu kosztów pełnomocnika procesowego strony przeciwnej w momencie przegrania procesu. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą natomiast ubiegać się o przyznanie pełnomocnika z urzędu.

Podstawową zasadą postępowania cywilnego jest to, iż strona przegrywająca ponosi koszty procesu. Jeśli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, wówczas na żądanie strony niewinnej będzie on zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów postępowania. Pozostałe koszty procesu zostaną podzielone po połowie, zaś koszty związane z pracą pełnomocników, każda ze stron poniesie we własnym zakresie.

Jak więc widzimy, występuje dość duża rozbieżność pomiędzy kosztami, które należy ponieść decydując się na rozwód. Może to być zarówno kilkaset złotych, jak i kilka tysięcy, zaś ostateczna suma zależna jest przede wszystkim od stopnia złożenia danej sytuacji.

Artykuł sponsorowany

Jakub Borowiecki

Fan ciężkiego brzmienia. Po godzinkach zakochany w DIY, modzie męskiej i boksie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę