Jak dostać się do szkoły policyjnej i policji?

Służba w policji nie jest dla każdego i wymaga specyficznych umiejętności oraz charakteru. Nie jest to zwykła praca, a powołanie, które wymaga wielu wyrzeczeń. Praca w policji jest wymagająca, stresogenna i na początku słabo płatna, ale to też możliwość służby społeczeństwu i pomocy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych oraz posiadania realnego wpływu na lokalną społeczność, czyniąc ją bezpieczniejszą. Jak dostać się do policji? Jak dostać się do szkoły policyjnej? Czy można i jak dostać się do policji bez matury? Jak dostać się do policji kryminalnej i czy jest to trudniejsze?

Zobacz: Jak dostać się do GROM i czy jest to trudne?

Czy trudno dostać się do policji?

Jak wskazują statystyki, policja cały czas boryka się z brakami kadrowymi, a w 2021 r. brakowało aż 5000 funkcjonariuszy. Największy problem występuje w dużych miastach, gdzie jednostek jest więcej i są liczniejsze. Nie oznacza to jednak, że brakuje chętnych do policji, czy dostanie się w jej szeregi, jest łatwe. Duża część kandydatów oblewa test sprawności fizycznej lub testy psychologiczne, po których następują kolejne etapy selekcji. Trzeba zdawać sobie sprawę, że kandydaci muszą spełniać szereg wymagań, co wynika ze specyfiki tego zawodu. W końcu nie jest to zwykła praca, a służba społeczeństwu, które często wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Jednak, jeśli ktoś zastanawia się jak dostać się do policji i czy warto, to z pewnością tak! To szansa na przynależność do jednej z najważniejszych organizacji mundurowych i możliwość przysłużenia się społeczeństwu. Dodatkowo jest to możliwość zdobycia stabilnego zatrudnienia z wieloma benefitami, jak np. wcześniejsza emerytura.

Jak dostać się do policji?

Osoby, które chcą wstąpić w szeregi policji, muszą wiedzieć, jak dostać się do policji. Przyjęcie następuje na drodze wieloetapowego procesu rekrutacyjnego, który rozpoczyna się złożeniem dokumentów (podanie o przyjęcie do policji, kwestionariusz osobowy, dokumenty, potwierdzające posiadane wykształcenie i umiejętności). Następnie kandydat przystępuje do szeregu testów, które mają na celu sprawdzenie jego umiejętności fizycznych oraz umysłowych i stanu psychicznego:

 • test wiedzy – składa się z 40 pytań dot. policji. Nie da się go nie zdać, ale wynik jest punktowany i wpływa na szansę na przyjęcie do policji. Do testu można się przygotować, korzystając z bazy pytań przygotowanej przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie;
 • test sprawności fizycznej – tor przeszkód, który trzeba pokonać w mniej niż 1 min i 41 s.;
 • badania psychologiczne;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • komisja lekarska;
 • ankieta bezpieczeństwa osobowego.
Źródło: praca.policja.pl

Osoby, które pozytywnie zaliczyły wszystkie etapy i uzyskały odpowiednią ilość punktów, kierowane są do szkoły policyjnej na podstawowe szkolenie zawodowe, które trwa około pół roku. Po szkoleniu kandydaci zostają wysłani na 3-miesięczną służbę w oddziale Prewencji w ramach adaptacji zawodowej. Po tym czasie policjant kierowany jest właściwej służby w wybranej jednostce.

Zobacz: Jak dostać się do służby więziennej – czy to trudne?

Jak dostać się do szkoły policyjnej?

Rekrutacja, jak wspomniano wcześniej, to wieloetapowy proces, który składa się z części punktowanych i niepunktowanych. Przy czym na każdym etapie można zostać ocenionym negatywnie, co wyklucza z dalszej rekrutacji. W przypadku niezaliczenia testu sprawności fizycznej, do kolejnego można podejść po 2 miesiącach. W przypadku testów psychologicznych okres karencji wynosi 12 miesięcy. Etapy niepunktowane to:

 • złożenie dokumentów rekrutacyjnych (określone każdorazowo przy naborze);
 • badanie psychologiczne;
 • komisja lekarska.

Z kolei do etapów punktowanych należą:

 • test wiedzy;
 • test sprawności fizycznej;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Jak dostać się do szkoły policyjnej? Kandydat musi zaliczyć wszystkie etapy rekrutacji, przy czym z części punktowanych, wyniki zostają zsumowane i na tej podstawie tworzony jest ranking. Do szkoły policyjnej zostają wysłani kandydaci, którzy osiągnęli wymaganą liczbę punktów, a jeśli kandydatów jest więcej niż miejsc, to ci z najlepszymi wynikami. Jak dostać się do szkoły policyjnej w przypadku zbyt małej ilości punktów? W takiej sytuacji kandydat wciąż ma szansę na przyjęcie w późniejszym terminie.

Jak dostać się do policji kryminalnej?

Praca w wydziale kryminalnym to marzenie większości osób, które myślą o pracy w policji. To wymagający, ale też bardzo satysfakcjonujący obszar działań policji, co oznacza, że dostać się do wydziału kryminalnego jest trudniej. Jak dostać się do policji kryminalnej? Rekrutacja odbywa się w taki sam sposób, jak do każdej innej jednostki (opisane na początku), a kandydat w dokumentach rekrutacyjnych powinien zaznaczyć, że interesuje go jednostka kryminalna. To oczywiście nie oznacza, że zostanie przyjęty do tego wydziału, gdyż do kryminalnych przyjmowani są kandydaci o określonych predyspozycjach. Na pewno pomocne będzie ukończenie studiów wyższych np. z kryminologii i kierunków pokrewnych. Ważny jest również dobrze zdany test wiedzy oraz sprawności fizycznej, więc warto do nich się dobrze przygotować.

Zobacz: Jak dostać się do straży pożarnej i OSP?

Jak dostać się do policji bez matury?

Osoby, które chcą rozpocząć pracę w policji, często zastanawiają się, czy można i jak dostać się do policji bez matury. Policja nie wymaga wykształcenia wyższego, a kandydaci muszą jedynie mieć ukończoną szkołę średnią (liceum lub technikum) bez konieczności posiadania matury. Warto jednak pamiętać, że brak matury może zablokować rozwój kariery zawodowej – niektóre stopnie wymagają posiadania matury i ukończonych studiów wyższych.

Źródło: pixabay.com

Kto nie może dostać się do policji?

Służba w policji to specyficzny rodzaj pracy, więc kandydaci są szczegółowo sprawdzani we wszechstronny sposób. Narzuca są również pewne wymagania, które dokładnie określają kto może, a kto nie może dostać się do policji. Kandydat musi mieć obywatelstwo polskie, wykształcenie średnie, nieposzlakowaną opinię i oczywiście być osobą niekaraną. Jak dostać się do policji? Na pewno nie zostaną przyjęci kandydaci, którzy podlegają kwalifikacji wojskowej, a nie mają uregulowanego stosunku do służby wojskowej.

Jakub Bogunia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę