Jak dostać się do służby więziennej – czy to trudne?

Celem służby więziennej jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w zakładach karnych, aresztach oraz jednostkach penitencjarnych. Jest wiele stanowisk, na które możemy aplikować, a ścieżka kariery w tym zawodzie jest szeroka. Sprawdź, jak dostać się do GISW. 

Zobacz: Ile zarabia strażnik więzienny?

Jak dostać się do służby więziennej?

Praca w służbie więziennej – jak się dostać? Nad tym pytaniem zastanawia się wielu młodych mężczyzn. Jest to przede wszystkim zawód dla obywateli polski – osób niekaranych, mających uregulowany stosunek do służby wojskowej i korzystających z pełnych praw publicznych. 

Profesja ta jest tylko dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Trzeba dać także rękojmię prawidłowego wykonywania zadań.

Jak dostać się do służby więziennej? Praktyka zawodowa potrwa od 2 do 4 miesięcy. 

Zastanawiacie się co będzie później i jak dostać się do GISW(Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej)?

Jeśli okażemy się wystarczająco odporni na stres, wykonamy szereg testów i dostaniemy pracę, to będziemy mogli pełnić służbę, jako strażnicy więzienni. 

W postępowaniu kwalifikacyjnym ważne jest złożenie odpowiednich dokumentów oraz przesłanie ich na adres wybranej przez nas jednostki, do której chcemy aplikować.

W dokumentach musi znaleźć się wypełniona ankieta personalna, do pobrania ze strony internetowej gov.pl. Poza tym konieczne jest złożenie świadectwa pracy, certyfikatów potwierdzających nasze kwalifikacje, zaświadczenia lekarskiego- do testu sprawności fizycznej. Będą również potrzebne akty urodzenia i małżeństwa oraz kserokopia dowodu osobistego. Jest to dokładnie weryfikowane. 

Rekrutacja do służby więziennej przebiega w 3 etapach. Tak jak w przypadku ubiegania się o pracę rozpoczynamy od rozmowy kwalifikacyjnej, następnie są wykonywane testy sprawnościowe i kończymy na badaniu zdolności psychicznej kandydata. 

Źródło: sw.gov.pl

Kto nadaje się do służby więziennej?

GISW – jak się dostać? Nie każdy nadaje się do zawodu związanego z służbą więzienną. Jednak co roku przybywa nowa grupa zainteresowanych osób. Odpowiedni kandydat powinien posiadać pewne cechy oraz wiedzę i sprawność fizyczną. Idealna osoba na stanowiska w służbie więziennej powinna być asertywna, odporna na stres, empatyczna i dyspozycyjna. Warto także posiadać trochę wiedzy prawnej oraz odpowiednią dyscyplinę. 

Służba wymaga od nas etycznego postępowania, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz podporządkowania hierarchicznej strukturze. 

Dobrze mieć świadomość, czym jest praca w służbie więziennej. 

Trzeba wyróżniać się wiedzą, ponieważ podczas testu wiedzy ogólnej kandydaci mają 35 minut na udzielenie odpowiedzi na 30 zamkniętych pytań rekrutacyjnych.

Wybrane zostaną tylko osoby z największą ilością punktów oraz takie, które najlepiej radzą sobie w dyscyplinach sportowych. 

Testy fizyczne sprawdzane są w oparciu o kategorie sportowe, takie jak skok w dal, rzut piłką lekarską, skłon tułowia w przód, bieg po kopercie, bieg wahadłowy. Wyniki testów publikowane są tuż po zakończeniu egzaminów. 

Cierpliwy, wysportowany, posiadający wiedzę prawną, ułożony – taki więc powinien być odpowiedni pracownik służby więziennej. 

Zobacz: Jak dostać się do straży granicznej i uzasadnić chęć pracy?

Czy warto iść do Służby Więziennej?

Wiedząc, jak dostać się do służby więziennej, możemy zastanowić się, czy warto w niej pracować. Pamiętajmy o tym, że jest to bardzo niebezpieczny zawód! Praca funkcjonariusza posiada szeroką ścieżkę kariery zawodowej od niskiego szczebla strażnika, do oficera, który może liczyć na o wiele wyższe zarobki. 

Pewne jest, że taka kariera daje nam poczucie stabilizacji zawodowej. 

Na funkcjonariuszy służby więziennej czeka wiele dodatkowych świadczeń finansowych i pomocowych, które wynikają z kodeksu pracy i ustawy o służbie więziennej. 

Dzięki nim praca strażnika więziennego może wydawać się ciekawsza.

Przede wszystkim służba więzienna może nabyć prawa emerytalne po przepracowaniu 25 lat. Na pracowników czeka pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego, prawo do kwatery służbowej lub lokalu mieszkalnego w służbie stałej, a także zasiłek na zagospodarowanie w tym przypadku. 

Źródło: sw.gov.pl

Pracownicy służby więziennej mogą liczyć na dofinansowanie wakacji, dla całej rodziny, zapomogi, nagrody uznaniowe i roczną, tzw.trzynastkę, dodatkowe wynagrodzenia za zastępstwa, zwroty kosztów dojazdów. 

Szczególnie ciekawym elementem świadczeń jest dofinansowanie do czesnego za studia, także w trakcie służby można studiować, aby osiągnąć status oficera.

Po 10 latach pracy w służbie więziennej przyznawany jest dodatkowy urlop w wysokości 31 dni, po 15 latach-35 dni urlopu, a po 20 latach- 39 dni urlopu rocznie. 

Praca jest stabilna, daje możliwości stałego rozwoju, pomaga osiągnąć dobre warunki mieszkalne oraz finansuje nasz wypoczynek. Zdecydowanie warto dostać się do służby więziennej. 

Zobacz: Jak się dostać do ABW?

Jakub Borowiecki

Fan ciężkiego brzmienia. Po godzinkach zakochany w DIY, modzie męskiej i boksie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę