Komu i na jakich zasadach przysługuje urlop ojcowski?

Śledząc kolejne zmiany zachodzące w Kodeksie pracy, młody ojciec zyska szansę na lepsze zaplanowanie swojego czasu nad opieką nad dzieckiem. Przepisy regulujące zasady korzystania m.in. z urlopu ojcowskiego wchodzą w życie 1 lutego 2023 r. Zatem co warto wiedzieć o zmianach? Na ile dodatkowych dni wolnych można liczyć? Kiedy ubiegać się o urlop ojcowski?

Komu przysługuje?

Każdemu świeżo upieczonemu tacie przysługuje urlop ojcowski, jeśli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i posiada obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe lub prowadzi własną działalność gospodarczą i dobrowolne opłaca takie składki. Poza tym mężczyzna nie musi pracować na pełnym etacie ani być w związku małżeńskim z matką dziecka. Urlop ojcowski jest przyznawany bez względu na uzyskanie urlopu macierzyńskiego, dlatego rodzice mogą jednocześnie korzystać z dodatkowych dni wolnych. Natomiast nie może on zostać przeniesiony na matkę dziecka. Taka opieka nad dzieckiem przysługuje także w przypadku adopcji. Z kolei o urlop nie mogą ubiegać się mężczyźni, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich, nie utrzymują relacji z dzieckiem lub nie mają prawa do kontaktowania się z nim.

Ile trwa urlop ojcowski?

Czas trwania urlopu ojcowskiego wynosi 14 dni. Może zostać wykorzystany jednorazowo lub w dwóch równych częściach, czyli nie mogą być one krótsze niż tydzień. Należy zrealizować go w określonym czasie, w innym wypadku dodatkowe dni wolne przepadają. Ma się to wiązać m.in. ze wzrostem zaangażowania od strony ojca w wychowywanie niemowlęcia. Z tego powodu urlop ojcowski powinno się wykorzystać w ciągu pierwszego roku życia dziecka lub w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego adopcję, przy czym nie później niż do ukończenia przez dziecko 14 lat.

O czym warto pamiętać?

Pracownik, który chce otrzymać urlop ojcowski powinien złożyć odpowiedni dokument do działu kadr. Ponadto trzeba dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku adopcji prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka (lub ich kopię), a także oświadczenie pracownika o niekorzystaniu lub dopiero częściowym zrealizowaniu urlopu. Należy wypełnić wniosek i dostarczyć go nie później niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Jeśli zrobimy to określonym terminie, pracodawca nie ma prawa nam odmówić. Co ważne, przebywając na urlopie ojcowskim, pracownik nie może zostać zwolniony, a po powrocie do pracy jego stanowisko oraz wynagrodzenie musi pozostać to samo. Jeśli doszło do jakiegokolwiek łamania praw pracowniczych – wówczas warto zastanowić się nad zmianą miejsca zatrudnienia.

Gdzie znaleźć lepszą pracę?

Szansę na znalezienie dobrej pracy można otrzymać przykładowo w Opolu, które opiera swoją gospodarkę przede wszystkim na przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, maszynowym i IT. Wielu przedsiębiorców dostrzegając potencjał miasta, lokuje tam siedziby swoich firm, co wpływa pozytywnie na rynek pracy. Warto zaznaczyć także niski poziom bezrobocia, który w październiku 2022 roku wynosił zaledwie 3,1%. Wynika to m.in. ze wzrostu zapotrzebowania na różnych specjalistów. Warto więc zapoznać się z ogłoszeniami, które są dostępne w serwisie Gowork.pl. Szeroki wybór ofert umożliwia znalezienie pracy w rozwijającej się branży i dobranie odpowiedniego stanowiska do indywidualnych potrzeb.

Ważne informacje o urlopie ojcowskim

Należy pamiętać, że urlop ojcowski jest 100% płatny. Dodatkowe dni przeznaczone na opiekę nad dzieckiem są więc traktowane jako przepracowane, dlatego pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie. Warto wiedzieć, że poza urlopem ojcowskim istnieje także urlop tacierzyński, który trwa aż 9 tygodni, ale jest zależny od urlopu matki. Można wykorzystać go do 6. roku życia dziecko, inaczej przepadnie. W tym wypadku również nie ma już możliwości zrzeczenia się swojej części urlopu na rzecz matki. Równie ważne jest to, że wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie wpływa na przysługiwanie urlopu ojcowskiego – jeśli mężczyzna opłacił niższą kwotę niż jest wymagana, wciąż ma prawo do uzyskania dodatkowych dni wolnych na opiekę nad dzieckiem.

Materiał partnera

Jakub Bogunia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę