ILE ZARABIA DOKTOR NA UCZELNI? ZAROBKI WYKŁADOWCÓW.

Jak niektórzy z nas wiedzą a inni sobie wyobrażają, życie uczelniane, choć bywa bardzo przyjemne, nie należy do najłatwiejszych. Dlatego też, najczęściej jest tak, że Ci z nas, którzy kończą studia na uniwersytecie lub innej wyższej uczelni, niekoniecznie chcą tam zostać na dłużej. Opcją, na którą zwykle się decydujemy jest ta, by skończyć naukę na uczelni a następnie znaleźć pracę w miejscu zupełnie innym. Zdarzają się jednak wyjątki. Zdarzają się ludzie, którzy z pracą na uczelni wiążą swoją przyszłość i to tam chcą rozwijać swoją karierę. Tylko czy decydując się na taki a nie inny rozwój zawodowy nie pozbawiają się możliwości wyższych zarobków? Ile tak naprawdę zarabia doktor na uczelni w 2022? Ile zarabia doktor habilitowany czy profesor na uczelni wyższej a jak kształtują się zarobki samych wykładowców? Postaramy się w miarę kompetentnie odpowiedzieć na te pytania poniżej.

ILE ZARABIA DOKTOR NA UCZELNI W 2022?

To ile zarabia doktor na uczelni w 2022 roku zależy od wielu czynników. Tak samo jak od wielu czynników zależy ile zarabia na uczelni wyższej profesor czy doktor habilitowany. Nie wszyscy zatrudnieni na uczelni doktorzy zarabiają tyle samo. Czynniki od których zależy kwota wynagrodzenia doktora to staż jego pracy, wykształcenie, rodzaj uczelni a nawet województwo, w którym znajduje się uczelnia zatrudniająca doktora. Ale do sedna. Ile zarabia doktor na uczelni w 2022 roku? Średnie zarobki doktora na uczelni w 2022 roku wynoszą miesięcznie 4500 zł brutto. Oczywiście podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem uśrednionym, bo jak pisaliśmy zarobki doktora na uczelni wyższej zależą od podanych wyżej czynników, które tym samym je różnicują.

ILE ZARABIA PROFESOR NA UCZELNI?

Tak jak w przypadku doktora, to ile zarabia profesor na uczelni zależy od kilku czynników. Są one takie same jak te, które wpływają na to ile zarabia doktor na uczelni. Można jednak powiedzieć, że  średnio profesor zarabia na polskiej uczelni ponad 9000 zł brutto. Istnieją badania, które wskazują, że 50% profesorów pracujących na uczelniach zarabia między 7400 a 11600 zł brutto, natomiast zarobki co czwartego profesora wynoszą więcej. Zarobki profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego na uczelni są regulowane przez Rozporządzenie Rady Ministrów i w przypadku tego pierwszego nie mogą być niższe niż 5390 zł brutto natomiast ten drugi nie może zarabiać mniej niż 5025 zł brutto. W praktyce jest tak, że średnio profesor zwyczajny zarabia na uczelni ok 11000 zł brutto a nadzwyczajny 7000 zł brutto. Z czego to wynika? Z tego, że profesorowie uzyskują dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny a także za pełnienie innych, istotnych funkcji na uczelni.

praca doktora poza uczelnią
Praca dla doktorów i profesorów jest, nawet poza uczelnią.

ILE ZARABIA DOKTOR HABILITOWANY?

Doktor habilitowany to stopień naukowy przyznawany w danej specjalności naukowej, który doktor otrzymuje po napisaniu pracy habilitacyjnej. Oprócz tego doktor chcący zostać doktorem habilitowanym powinien móc wykazać się jakimiś osiągnięciami naukowymi bądź artystycznymi, jeśli jest to doktor nauk artystycznych. Doktor habilitowany jest więc stopniem wyższym niż doktor. Skoro tak jest to ile zarabia doktor habilitowany? To zależy od kilku czynników. Doktor habilitowany zarabia więcej jeśli jest przy tym adiunktem na uczelni, ponieważ jest to dodatkowa pełniona przez niego funkcja. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyczytać można, że adiunkt na uczelni wyższej za każdą godzinę dydaktyczną zarabia między 1,8 a 3,6% z 6260 zł brutto. Tyle oczywiście zarabia doktor habilitowany pełniący funkcją adiunkta nie wliczając w to różnych dodatków do wynagrodzenia takich jak np. dodatek za staż pracy czy też dodatek za bycie promotorem.

ILE ZARABIA DR HAB. NA UCZELNI?

Jak już pisaliśmy wyżej na to ile zarabia dr hab. na uczelni wpływ ma kilka istotnych czynników. Są to między innymi przepracowane godziny dydaktyczne, staż pracy, lokalizacja uczelni bądź uniwersytetu. Nie od dzisiaj wiadomo również że dr hab. zarobi więcej na uczelni prywatnej niż publicznej. Tak zresztą jest z pracownikiem naukowym każdego stopnia. Mówi się, że 25% dr hab. zarabia na uczelni poniżej 5320 zł brutto, tylko 25% osiąga pułap zarobków powyżej 7550 zł brutto. Z tego wynika, że w praktyce najwięcej zarabia dr hab. na uczelni prywatnej, gdy pełni jeszcze inne dodatkowe funkcje, gdy w pełni wykorzystuje oferowane mu benefity dodatkowe oraz gdy może poszczycić się już długim stażem pracy, co przekłada się na zaufanie względem jego osoby.

ILE ZARABIA WYKŁADOWCA DOKTOR?

To ile zarabia wykładowca doktor zależy od wielu czynników, wśród których jest ten na jakiej uczelni pracuje, czy jest ona uczelnią publiczną czy prywatną. Na uczelni prywatnej wykładowca doktor zarabia zdecydowanie więcej niż na uczelni publicznej. Często jest zatem tak, że ze względu na możliwości jakie daje uczelnia prywatna, wykładowcy doktorzy zarabiają pracując tam po tzw. godzinach kiedy pracują na uniwersytecie czy uczelni publicznej.

wykładowca - ogłoszenie o pracę
Przeglądając ogłoszenia widzimy, że często nie ma podanych widełek płacowych

ILE ZARABIA NAUCZYCIEL AKADEMICKI Z TYTUŁEM DOKTORA?

Do nauczycieli akademickich zaliczamy zarówno profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, doktorów habilitowanych i doktorów, docentów, adiunktów, starszych wykładowców nieposiadających stopnia naukowego, asystentów, lektorów i instruktorów. Minimalną liczbę godzin dydaktycznych jakie nauczyciel akademicki danego stopnia musi przepracować określa w rozporządzeniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To ile ma zarabiać nauczyciel akademicki z tytułem doktora, a także każdy inny również jest określone w tymże rozporządzeniu. Najwięcej zarabia nauczyciel akademicki z tytułem profesora zwyczajnego, a ponieważ uczelnie są hierarchicznymi miejscami pracy, to od jego wynagrodzenia niejako wyliczane jest to, ile zarabiać będzie nauczyciel akademicki z tytułem doktora czy adiunkt. Pomimo tego, że rozporządzenie ustala minimalne stawki za jakie mają pracować nauczyciele akademiccy w praktyce to rektor ustala wysokość płacy zasadniczej, dodatków funkcyjnych oraz innych składowych, które zsumowane składają się m.in. na to ile zarabiać ma np. nauczyciel akademicki z tytułem doktora. Wynagrodzenie rektora uczelni ustala natomiast Minister Właściwy do Spraw Szkolnictwa Wyższego. 

ILE ZARABIA WYKŁADOWCA AKADEMICKI?

Wykładowcą akademickim na uczelni może być zarówno profesor, jak i doktor czy doktor habilitowany. To ile zarabia wykładowca akademicki zależy od tego jaki tytuł naukowy posiada, jaki jest jego staż pracy oraz zaangażowanie w pracę wykładowcy oraz pracownika uczelni a to dlatego, że płaca na uczelni dostosowana jest do jej hierarchicznego charakteru. Na uczelni publicznej wykładowca akademicki zarabia najczęściej od 3700 do 7000 zł brutto. Oczywiście, jeśli wykładowca akademicki jest wykładowcą początkującym to będzie zarabiał dużo mniej niż wykładowca akademicki z prestiżowym tytułem naukowym i długim stażem pracy. Przyjmuje się, że średnio wykładowca akademicki zarabia 5980 zł brutto. 25% wykładowców akademickich zarabia mniej niż 4280 zł brutto a kolejne 25% wykładowców akademickich zarabia więcej niż 8070 zł brutto.

Jakub Borowiecki

Fan ciężkiego brzmienia. Po godzinkach zakochany w DIY, modzie męskiej i boksie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę