Otwarty umysł – co to znaczy?

Pojęcie otwartego umysłu regularnie przewija się w poradnikach internetowych, które wskazują sposoby na wprowadzenie do swojego życia ważnych zmian. Co właściwie oznacza to sformułowanie? W jaki sposób można je rozumieć?

Otwarty umysł – co to znaczy?

Otwartość umysłu opiera się na podejściu życiowym, które oparte jest na chłonięciu wrażeń. Aspekt ten obejmuje nie tylko różnorodność bodźców, jakie są dostarczane do mózgu, ale też odpowiednie podejście światopoglądowe. Otwarty umysł charakteryzuje bowiem osoby, które nie narzucają sobie z góry określonych granic. Pozwala to nie tylko osiągać więcej w życiu zawodowym i prywatnym, ale też czerpać w pełni z dóbr, z jakimi człowiek ma styczność na Ziemi. Z tego powodu podejście to powinno stanowić podstawę do zmian, które będą służyły samorozwojowi. Jedną z najważniejszych książek, które w otwarty sposób podejmują próbę zrozumienia tego nurtu myślowego, jest słynna „Potęga podświadomości” Josepha Murphy’ego. Poradnik ten zmienił do tej pory życie milionów ludzi, dla których kierowanie się ideą otwartości stało się nadrzędną wartością w życiu. Warto zapoznać się z definicją tego pojęcia u źródła – pozwala to uzyskać zupełnie nową perspektywę zmian, które staną się początkiem czegoś nowego i lepszego w życiu.

Mieć otwarty umysł – jakie korzyści płyną z takiego podejścia?

Otwartość umysłu w naturalny sposób rzutuje na każdy aspekt życia człowieka. Pozbycie się granic, wyznaczonych przez samych siebie i otaczające środowisko, jest utożsamiane z powtórnym narodzeniem i zobaczeniem świata dokładnie takiego, jakim w rzeczywistości jest. To właśnie bariery tworzone w psychice każdego człowieka stanowią przeszkodę na drodze do osiągnięcia sukcesu. Hamowanie rozwoju odbywa się poprzez negatywne bodźce, które uniemożliwiają wykonywanie kolejnych „kroków w przód”. Z tego powodu nauczenie się podejścia do życia, które będzie oparte na otwartym umyśle, może okazać się prawdziwym „game changerem”. Efekty takiej zmiany będą widoczne nie tylko w ilości posiadanych środków finansowych – to akurat w tym kontekście jest najmniej istotne – ale też w ogólnym samopoczuciu. Poprawa codziennego nastroju opiera się na akceptacji życia takim, jakie ono jest w swojej istocie. Zdolność do podjęcia walki z przeciwnościami losu połączona z pełnym odczuwaniem przyjemności płynących z życia to przepis na wykreowanie lepszej wersji samych siebie. Psychologowie podkreślają, że cały nurt ideowy otwartości umysłu ma swoje podstawy naukowe. Definicja najbardziej znanego sformułowania opiera się na pracy konkretnych badaczy, jednak dotyka uniwersalnych aspektów. To właśnie umysł kryje w sobie klucz do osiągnięcia szczęścia, które w rzeczywistości znajduje się w zasięgu każdego człowieka.

Otwarty umysł – otwarte serce

Nie bez znaczenia jest również wpływ ludzkiej psychiki na aspekty miłosne. Zrewidowanie swojego poglądu na życie przekłada się na większą przyjemność z niego płynącą – również pod względem budowania trwałych relacji. Ludzie z otwartym umysłem potrafią radzić sobie ze zwykłymi kryzysami w związkach, a sam sposób postrzegania rzeczywistości znacząco ułatwia komunikowanie się z ukochaną osobą. Bardziej namacalne stają się również uczucia, które w przypadku takich osób przestają być jedynie ideami wykreowanymi przez wielkich myślicieli. Zakres emocji, które można u siebie rozpoznać, jest ogromny. Dzięki temu sama miłość i tworzenie rodziny staje się doskonałym przykładem na prawdziwe człowieczeństwo. Otwartość serca związana ze zrozumieniem własnej psychiki pozwala uzmysłowić sobie, że problemy pojawiające się w romantycznych relacjach, nie wynikają jedynie ze zła otaczającego świata. Pod tym względem również kształtowane jest podejście odpowiedzialności i wpływu własnej psychiki na to, co dzieje się wokół. Bezdyskusyjny jest wpływ rozumu na „sprawy sercowe”. Warto więc stopniowo wprowadzać do swojego życia zmiany, których celem będzie osiągnięcie „najlepszej wersji samych siebie”. Korzyści z tego płynące odczuje nie tylko sama zainteresowana osoba, ale też wszyscy ludzie z jej otoczenia. Samorealizacja i rozwój osobisty jest przyszłością, dlatego warto przekonać samego siebie, że otwarty umysł ma nieskończoną liczbę zalet!

Jakub Borowiecki

Fan ciężkiego brzmienia. Po godzinkach zakochany w DIY, modzie męskiej i boksie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę