Gospodarka 4.0 – co to jest rewolucja przemysłowa?

W ciągu ostatnich kilku stuleci miały miejsce trzy główne rewolucje przemysłowe, które zmieniły kraje, systemy gospodarcze, a tym samym życie ludzi. Pierwsza rewolucja przemysłowa miała miejsce w XVIII wieku, wraz z odkryciem silnika parowego, przechodzącego z siły ludzkiej i zwierzęcej na siłę mechaniczną. Druga rewolucja nastąpiła pod koniec XIX wieku wraz z odkryciem elektryczności, przejściem do masowej produkcji i pojawieniem się znaczącego rozwoju w komunikacji. Trzecia rewolucja przemysłowa miała miejsce w XX wieku wraz z produkcją komputerów, wprowadzeniem Internetu i otwarciem świata cyfrowego. Teraz jesteśmy świadkami zupełnie innej rewolucji: gospodarka 4.0 inaczej zwany czwartą rewolucją przemysłową. 

Gospodarka 4.0

Ta rewolucja rozpoczęła się w wyniku rozwoju nowoczesnych systemów automatyki, wymiany danych i technologii produkcyjnych. Rozszerzona rzeczywistość, drukarki 3D, internet, przetwarzanie w chmurze, roboty, cyberbezpieczeństwo i wiele podobnych koncepcji pojawiło się w naszym życiu w ciągu ostatnich kilku lat.

Ponieważ czwarta rewolucja przemysłowa postępuje w znacznie szybszym i szerszym obszarze niż jej poprzednicy. Czasami trudno nam nadążyć za tą zmianą i dostosować nasze życie i pracę do rozwoju technologicznego. W dzisiejszych czasach skrajnie radykalne innowacje są wdrażane w ciągu zaledwie kilku lat. Nie znając żadnej z nich, powstaje kolejna wersja. Czasami trudno jest nam dostosować swoje życie i pracę do rozwoju technologicznego.

 Gospodarka 4.0 – co to jest rewolucja przemysłowa?

W przyszłości wzrośnie wykorzystanie robotów znacznie bardziej zaawansowanych niż obecnie, które mogą działać autonomicznie, podejmować decyzje i współpracować z ludźmi . Roboty te będą wykorzystywane w systemach produkcyjnych, a koszty produkcji znacznie spadną.

Można myśleć o drukarkach 3D jako o małej fabryce produkcyjnej. Za pomocą tych drukarek można stworzyć dowolny obiekt, o którym pomyślisz. Materiały takie jak plastik, metal, żywica, ceramika, sól mogą być użyte jako surowiec. W przyszłości, wraz z tańszym i powszechnym stosowaniem tych drukarek, zwiększy się ich wykorzystanie w naszym życiu osobistym i w różnych sektorach.

Wirtualna rzeczywistość, którą postrzegać będzie można za pomocą dźwięków i obrazów wytwarzanych przez programy komputerowe. Na przykład chirurg będzie mógł zobaczyć dane pacjenta, takie jak bicie serca, podczas operacji. Będzie to możliwe dzieki specjalnym okularom, które będzie miał założone. Aplikacja dzięki której można też umieścić meble bądź inne wyposażenie, które planujesz kupić do swojego domu z poziomu ekranu telefonu. Umożliwi to zobaczenie, tego jak będzie wyglądać dzięki wirtualnej rzeczywistości, używając tylko aplikacji na telefon. Doświadczenie lub zobaczenie tego przez aplikacje usprawni procesy decyzyjne nie tylko w naszym życiu osobistym, ale także w firmach i zmniejszy ryzyko niepowodzeń.

Wynalazki czwartej rewolucji przemysłowej

Chmura obliczeniowa to technologia, która umożliwia przechowywanie wszystkich aplikacji, danych i programów na wirtualnym serwerze. Dostęp do informacji za pośrednictwem tych serwerów wszędzie tam, gdzie jest Internet. Będzie się dalej rozwijać w przyszłości. Czas dotarcia do danych ulegnie skróceniu, a tym samym zwiększy się wydajność maszyn i robotów. Ludzie i firmy będą mieli natychmiastowy dostęp do potrzebnych danych. Bez względu na to, jak daleko się znajdują, a ten rozwój będzie jedną z aplikacji wspierających życie i pracę na urządzeniach mobilnych.

Coraz większa cyfryzacja wszystkiego oraz jego produkcja i zarządzanie w świecie cybernetycznym spowoduje, że znaczenie środków bezpieczeństwa w tej dziedzinie wzrośnie i stanie się jednym z najważniejszych problemów.

Internet rzeczy odnosi się do połączenia obiektów fizycznych ze sobą lub z różnymi systemami za pośrednictwem Internetu. Przykładami są przenośne głośniki i inteligentne zegarki. Wielu z nas korzysta z tych urządzeń obecnie. Chociaż nie są one jeszcze rozpowszechnione w naszym kraju, zalecamy zajrzenie na smartdom aby zobaczyć listę produktów, które działają w połączeniu z Internetem i ułatwiają ludziom życie . Badając te produkty, można sobie wyobrazić, jak nasze życie stanie się łatwiejsze w przyszłości i że będziemy mogli efektywniej wykorzystywać czas.

Gospodarka 4.0 – przyczyny i skutki rewolucji przemysłowej

Wraz z postępującą cyfryzacją życia gospodarczego i produkcji niektóre grupy zawodowe znikną, a w ich miejsce powstaną nowe. W ciągu najbliższych 10 lat, przy wzroście w kategoriach biznesowych, takich jak badania i rozwój. Technologie informacyjne i integracja danych, logistyka, robotyka i automatyka, liczba pracowników w obszarach takich jak produkcja, kontrola jakości, konserwacja, a nawet zarządzanie zostanie zmniejszona wraz ze wzrostem automatyzacji produkcji i wprowadzeniem robotów. Ponadto powstaną nowe obszary biznesowe, takie jak Inżynieria Drukarek 3D, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Danych, Koordynator Robotów, Ekspertyza chmury obliczeniowej. 

Jak wspomnieliśmy na początku naszego artykułu, dzięki czwartej rewolucji przemysłowej, której obecnie doświadczamy, nastąpią poważne zmiany w życiu firm i osób. W ciągu najbliższych kilku lat sytuacja będzie się potęgować.

Doświadczymy wykraczających poza to, czego kiedykolwiek doświadczyliśmy. Wraz z rozwojem dziedzin, takich jak nanotechnologia, badania neurologiczne, drukarki 3D, programowanie i rozwój tych dziedzin we wzajemnej interakcji. Będziemy korzystać z produktów i aplikacji, o których obecnie nie możemy myśleć (tak jak lata temu nie wyobrażaliśmy sobie, że możemy oglądać filmy na naszych telefonach komórkowych). Zmiany te doprowadzą do takiego punktu, że nie będziemy już musieli być ekspertami, aby tanio i szybko wprowadzać innowacje. Zwykli ludzie będą również mogli wprowadzać innowacje za pomocą własnych środków. Zmienią się modele biznesowe wszystkich sektorów, spadną koszty i wzrośnie produktywność. Oczywiście te wielkie zmiany będą miały pozytywne i negatywne skutki. 

Zalety i wady rewolucji przemysłowej

Dzieje się tak z każdą rewolucją przemysłową i najwyraźniej produktywność każdej epoki przemysłowej wzrasta 50 razy w porównaniu z epoką poprzedzającą. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 5-10 lat wydajność wzrośnie o 5-8%. Wynika to głównie ze zwiększonej automatyzacji  w produkcji.

Polepszona jakość życia

Technologia umożliwiła stworzenie nowych produktów i usług, które zwiększają efektywność i przyjemność naszego życia osobistego.  Można to zilustrować poprzez zamawianie taksówki, kupując produkt, dokonując płatności, słuchając muzyki, oglądając film oraz grając w grę. Nawet kontrolując światła i temperaturę w naszym domy można wykonywać wszystko zdalnie. Nie wspominając o tym, że już są na rynku dostępne w pełni zautomatyzowane samochody.

Nowe rynki

Połączenie technologii, która zaciera granice między sferą fizyczną, cyfrową i biologiczną. Stworzy nowe rynki i możliwości rozwoju. Będzie to umożliwiało scalenie kilku dziedzin, które często były wcześniej rozdzielone, aby stworzyć nowy produkt lub nową usługę. 

Niższa bariera dla przedsiębiorczości

Już teraz zauważyć można, że dzięki nowym technologiom, takim jak druk 3D do prototypów. Bariery między wynalazcami a rynkami są zmniejszane. Przedsiębiorcy mogą teraz zakładać swoje firmy i testować różne produkty przy niższych kosztach nakładowych. Bez tradycyjnych ograniczeń czasowych i kosztowych, które często występują w przypadku tradycyjnych metod prototypów. Typowe bariery wejścia zostały usunięte z równania przedsiębiorczości.

Rewolucja przemysłowa skutki

Chodzi o to, kto odniesie korzyści z gospodarki 4.0 i jakie wyniki pomagą osiągnąć. W rzeczywistości największymi beneficjentami są zazwyczaj dostarczyciele kapitału intelektualnego i fizycznego (udziałowcy, inwestorzy i innowatorzy). Technologia jest jednym z głównych powodów, dla których dochody pozostały w stagnacji, a nawet spadły u większości populacji w krajach o wysokich dochodach.  Wzrosło zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników. Podczas gdy popyt na pracowników z mniejszym wykształceniem i niższymi umiejętnościami zmalał. Może to również prowadzić do potencjalnej utraty miejsc pracy. 

Ryzyko cyberbezpieczeństwa

Kiedy wszystko jest podłączone do internetu, ryzyko włamania się do danych i ingerencji w nie lub wykorzystania ich w złych zamiarach jest teraz bardziej powszechne.  Coraz częściej słyszymy o naruszeniu bezpieczeństwa danych. Tak często, że już nas to nie szokuje. Nie wspominając już o tym, że podważa samą naturę tożsamości i prywatności.

Kluczowe branże oraz konkurencyjność

Już to widzimy. Taksówki konkurują z Uberem, tradycyjna telewizja i kino konkurują z Netlfix i YouTube. Branża hotelarska konkuruje z AirBnB, a każdy sklep internetowy konkuruje z Amazon. Ma to konsekwencje w rodzaju oferowanych usług i modelu, w jakim są one oferowane, a także związanych z nimi miejsc pracy.

Kwestie etyczne

Wraz z ulepszoną sztuczną inteligencją, inżynierią genetyczną i zwiększoną automatyzacją pojawiają się nowe problemy etyczne i kwestie moralności, które i tak już znacznie się różnią w zależności od osoby. Mając dostęp do większej ilości danych o osobie i grupie osób, ryzyko wykorzystania ich dla osobistych korzyści i manipulacji jest jeszcze większe. Dobrym przykładem jest skandal dotyczący danych z Cambridge Analytica. Na początku 2018 r. Kiedy to ujawniono, że  bez zgody użytkowników, zebrała dane osobowe milionów ludzi z profili na Facebooku. Wykorzystała je do celów reklamy politycznej. Poza tym jest to tylko ułamek tych nieprawidłowości, które ujrzały światło dzienne.

Gospodarka 4.0 – wnioski

Tak więc jesteśmy na skraju czwartej rewolucji przemysłowej, która radykalnie wpływać będzie na nasze codzienne życie. Może to być era wzrostu gospodarczego i wzrostu wiedzy oraz ulepszeń w sposobie życia i pracy. Kto wie, wiele codziennych prac, nad którymi obecnie spędzamy czas, wysiłek i energie, stanie się pewnego dnia historią i może nasze dzieci uznają nasze życie za wyjątkowo prymitywne.

Jakub Borowiecki

Fan ciężki brzmienia. Po godzinkach zakochany w DIY, modzie męskiej i boksie.

Wróć na górę