Ile zarabia się wojsku zależnie od rangi?

Wojsko. Szkoła dyscypliny, wytrwania i opanowania. Mimo tego, że od 2010 roku obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej został zawieszony, to nadal istnieją osoby, które nie zrezygnowały ze swoich dziecięcych marzeń o byciu żołnierzem. Ile zarabia się w wojsku? Czy wojsko zawodowe, zarobki, jakie się otrzymuje, są wystarczające? 

Zobacz: Jak wygląda praca w wojsku zawodowym?

Od czego zależą zarobki w wojsku?

W kwietniu 2022 roku wynagrodzenie żołnierzy Wojska Polskiego wzrosło średnio o 676 zł, co oznacza, że przeciętna wypłata razem z dodatkami wynosi 6830 zł. Stawkę uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego określona rozporządzenie ministra obrony narodowej z 28 marca 2022 roku. Zmianie uległ mnożnik kwoty bazowej, który z 3,81 podniesiono do 4,23. Szacuje się, że w pierwszym roku budżet Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na to 6 mln zł rocznie, a w następnych latach 6,5 mln zł. W takim razie ile zarabia się w wojsku?

To, ile zarabia żołnierz zawodowy jest uzależnione od jego stopnia, przebytej służby oraz dodatków, jakie mu przysługują z racji pełnionej funkcji. Szczegóły ich przyznawania są określone w Dzienniku Ustaw z 2016 roku, poz. 2296, określonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej dnia 28.12.2016 r.

Będąc żołnierzem w Wojsku Polskim można liczyć na:

 • trzynastą pensję,
 • dodatek za rozłąkę (540 złotych oraz koszt podróży),
 • świadczenie motywacyjne (staż 25 – 28 lat i 6 miesięcy 1500 złotych, od 28 lat i 6 miesięcy 2500 złotych),
 • nagroda jubileuszowa (po 20 latach służby, w wysokości 75%-300% miesięcznej pensji razem ze stałymi dodatkami),
 • nagroda uznaniowa,
 • za służbę poza granicami państwa,
 • za czasowe pełnienie obowiązków (możliwe już po miesiącu służby),
 • prawo do zapomogi w sytuacjach losowych,
 • należność za podróż służbową,
 • zasiłek na zagospodarowanie (jest jednorazowy, przysługuje po powołaniu do zawodowej służby wojskowej).

Ponadto wojsko do zarobków dodaje jeszcze wsparcie finansowe w sytuacjach, gdy żołnierz musiał się przenieść w wyniku pełnionych obowiązków. Są to:

 • zasiłek osiedleniowy (żołnierz bez rodziny – od 2280 zł, żołnierz z rodziną – do 11 400 zł),
 • ryczałt za przeniesienie (2280 zł),
 • ryczałt na pokrycie kosztów podróży
 • zwrot kosztów za przeprowadzkę.

Do tego dodatek specjalny, służbowy, motywacyjny, funkcyjny i kompensacyjny oraz za długoletnią służbę. W przypadku tego ostatniego stawka jest liczona procentowo od uposażenia zasadniczego i wzrasta wraz z kolejnymi progami przepracowanych lat. Po 3 latach służby jest to 3%, po 6 latach 6%, kolejne progi to 9, 12, 15 i 35 lat. Po przepracowaniu 35 lat, z każdym kolejnym rokiem stawka wzrasta o 1%. 

Źródło: pexels.com

Wojska obrony terytorialnej zarobki

Dzienna stawka żołnierzy wojska obrony terytorialnej wynosi 129,96 zł. Jednak na to, ile zarabia żołnierz WOT, składa się również dodatek za gotowość. Przysługuje on każdemu, kto realizuje minimum szkoleniowe, czyli dwa dni w miesiącu poświęcone na zadania wyznaczone przez wojsko lub szkolenia. Szeregowy pełniący służbę w Wojsku Obrony Terytorialnej otrzymuje 715,92 zł za gotowość oraz dwa dni szkoleń.

Ile zarabia oficer w wojsku?

Ile zarabia oficer w wojsku? Z racji znacznie większego doświadczenia oraz odpowiedzialności, jaka się wiąże z dowództwem nad podległą jednostką, należy się spodziewać, że to, ile zarabia oficer w wojsku, będzie wynosić więcej, niż przeciętnego żołnierza. W tej chwili jego pensja waha się od 6300 do 9240 zł brutto. Chociaż należy mieć na uwadze, że w zależności od przebytego stażu i przysługujących jednostek, wskazana płaca może być jeszcze wyższa. 

Zobacz: Ile zarabia pilot wojskowy? Średnie stawki

Ile zarabia szeregowy w wojsku?

Podobnie jak w poprzednim przypadku na to, ile zarabia szeregowy w wojsku ma wpływ kilka czynników. Szeregowy w grupie uposażenia 0 będzie zarabiać 4110 zł brutto, z kolei starszy szeregowy, który znajduje się w grupie 1 może spodziewać się pensji w wysokości 4180 zł

Ile zarabia kapral w wojsku?

Najniższy stopień w randze podoficerskiej to kapral. Jego obowiązkiem jest nadzorowanie i przewodzenie drużynie, jak też zadbanie by była zawsze w stanie gotowości. Ile zarabia kapral w wojsku? Średnio jego pensja wynosi 5160 zł brutto. Osoba wyższa rangą, czyli starszy kapral, zarabia nieco więcej bo 5220 złotych.

Ile zarabia major w wojsku?

Major może należy do grupy uposażenia 14, 14A, 14B, 14C. Z kolei to, ile zarabia w wojsku, podobnie, jak w poprzednich przypadkach, jest wynikiem przepracowanych lat, zasług i dodatków. W tej chwili jego pensja może wynosić od 7200 zł do 7550 zł brutto.

Ile zarabia kapitan w wojsku?

Kapitan jest niższy stopniem od majora, zaliczającym się do grupy młodszych oficerów. W przypadku awansu oficerskiego wymaga się ukończenia kursu doskonalącego lub kwalifikacyjnego. W takim razie ile zarabia kapitan w wojsku? Jego zarobki mieszczą się w przedziale 6700-7550 zł brutto.  

Ile zarabia sierżant w wojsku?

Sierżant jest zaliczany do wyższych stopni podoficerskich. W przypadku sierżanta starszego płaca wynosi 5600 zł, z kolei to, ile zarabia sierżant w wojsku, wynosi 5540 zł brutto.

Źródło: pexels.com

Ile zarabia chorąży w wojsku?

Nazwa “chorąży” wywodzi się ze średniowiecza. Wtedy był to rycerz trzymający chorągiew swojej ziemi, księcia lub oddziału. Współcześnie stopień chorążego zalicza się do podoficerów starszych. Ile zarabia chorąży w wojsku? Jego płaca podstawowa wynosi 5980 zł brutto

Ile zarabia saper w wojsku?

Zarobki żołnierzy zawodowych mogą być powiększone o dodatek specjalny, który jest przyznawany za szczególny charakter pełnionych obowiązków. Do takich osób należą piloci, marynarze, spadochroniarze oraz saperzy. Ile zarabia saper w wojsku? Dodatek za rozminowanie terenu dochodzi do 900 złotych. Poza tym przysługuje mu uposażenie zasadnicze uzależnione od posiadanego stopnia.

Zastanawiając się, ile zarabia żołnierz zawodowy, należy mieć na uwadze szereg czynników, które wpływają na ostateczną sumę, jaką zobaczy się na swoim koncie. Rozpoczęcie kariery w wojsku może być wymagającym przedsięwzięciem, ale z pewnością taka służba daje dużo możliwości zdobywania awansu, a tym samym zwiększenia pensji.

Zobacz: Jak dostać się polskiego wojska zawodowego?

Jakub Borowiecki

Fan ciężkiego brzmienia. Po godzinkach zakochany w DIY, modzie męskiej i boksie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę