Jak wygląda praca w wojsku zawodowym?

Obowiązkowy pobór do wojska nie obowiązuje już od 2010 roku. Mimo to, co roku wiele osób decyduje się na wstąpienie do Wojska Polskiego i służby zawodowej. Jak wygląda praca w wojsku jako szeregowy? Odpowiadamy, jak wygląda praca żołnierza i czego można się spodziewać w kwestii wymagań i reguł na służbie. 

Zobacz: Jak dostać się polskiego wojska zawodowego?

Jak wygląda praca w wojsku? 

Chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie jak wygląda praca w wojsku, należy określić jaką jednostkę armii masz na myśli. Składa się ona bowiem nie tylko z Wojsk Lądowych, ale też: Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Terytorialnej. Chcąc pracować w oddziałach wojskowych, możesz też rekrutować do żandarmerii wojskowej lub jednostki specjalnej GROM. 

To, jak wygląda praca w wojsku zawodowym zależy od wielu czynników. Obowiązki w wojsku różnią się w zależności od zdobytego stopnia i wykształcenia. Aby zostać oficerem, żołnierz musi mieć ukończone studia drugiego stopnia. Poza tym musi wyróżniać się spośród innych i móc pochwalić się odpowiednimi zasługami. 

Jak wygląda praca w wojsku jako szeregowy, który jest najniższy stopniem? Konkretne zadania przydziela żołnierzom przełożony. Do ich głównych obowiązków należą jednak obrona granic państwa. Jeśli jest taka potrzeba, mogą zostać wysłani na misję za granicę Polski. W okresie, kiedy krajowi nie zagraża konflikt militarny, żołnierze zajmują się pomocą cywilom. Są zmobilizowani do pracy w wypadku wystąpienia katastrof czy klęsk żywiołowych. W czasie pandemii koronawirusa wojskowi pomagali w punktach szczepień. W czasie pokoju oddziały saperskie są wykorzystywane do pomocy przy wyburzeniach budynków należących do państwa.

Poza tym, jak wygląda praca w wojsku, jako szeregowy należy wspomnieć o pozostałych warunkach. Żołnierze są zobowiązani do utrzymania tajemnicy wojskowej. Warunkiem nieprzerwanej służby jest też utrzymanie sprawności fizycznej oraz udział w wydarzeniach wojskowych.

Ile godziny pracuje się w wojsku? 

Wiele osób zastanawia się ,jak wygląda praca w wojsku zawodowym, względem wymiaru godzin. Określa go Ministerstwo Obrony Narodowej. Każdy wojskowy dostaje określane zadania od swojego przełożonego. Ich wykonywanie nie powinno przekraczać czterdziestu godzin w tygodniu. Jeżeli tak się stanie, żołnierz otrzymuje czas wolny podczas służby tygodniowej na czas odpowiadający przekroczeniu wykonywanych wcześniej obowiązków. W wypadku pełnienia służby w dniu ustawowo wolnym żołnierz również otrzymuje dzień wolny w innym wyznaczonym dniu. 

Źródło: pixabay.com

Zobacz: Ile zarabia pilot wojskowy? Średnie stawki

Czy praca w wojsku jest ciężka? 

Wiesz już, jak wygląda praca w wojsku zawodowym. Czy jest ona bardzo wymagająca? Poza sprawnością fizyczną trzeba spełniać normy osobowościowe. Podczas rekrutacji, sprawdzana jest również kondycja psychiczna i predyspozycje do bycia żołnierzem. Cechy, które powinien posiadać szeregowy to z pewnością: zdyscyplinowanie, odwaga, lojalność, pokora i umiejętność działania w zespole. 

Należy pamiętać, że pracę w wojsku od każdej innej odróżnia jej forma, jaką jest służba. Każdy wojskowy zobowiązany jest do pełnej gotowości w obliczu zagrożenia. Ważne jest również, aby przed dobrowolnym zgłoszeniem do wojska zdawać sobie sprawę, że służba ojczyźnie wiąże się z długotrwałą rozłąką z rodziną i bliskimi. Każdy wojskowy jest też narażony na utratę zdrowia lub życia podczas działań wojennych, dlatego ważne jest, żeby decyzja o wstąpieniu do wojska była w pełni przemyślana. 

Czy opłaca się iść do wojska?

Czy to jak wygląda praca w wojsku, przekłada się na wysokie zarobki? Tu również należy podkreślić, że zależy to od kilku rzeczy. Im wyższy stopień, tym wyższe zarobki. Wypłata generała to kwota rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Jak wygląda płaca w wojsku za stopień szeregowego? Podstawa wynosi najniższą krajową, jednak nie jest finalną sumą, jaką żołnierze otrzymują za swoją służbę. Wojskowemu za pracę państwową należy się szereg dodatków do pensji. Między innymi można tu wymienić dodatek motywacyjny, nagrody uznaniowe, czy zasiłki wyrównawcze i służbowe. Szeregowy może więc liczyć na wypłatę w wysokości około czterech tysięcy złotych. Tak wskazują zestawienia za rok 2022.

Jak wygląda praca w wojsku? Już wiesz, że jest bardzo zróżnicowana. Nie każdy nadaje się do pełnienia służby wojskowej. Musi spełniać wymogi sprawnościowe i osobowościowe. Trudność pracy zależy od tego, czy w państwie lub poza jego granicami przeprowadzane są działania militarne. Stawki zależne są od stopnia i stażu na służbie. Praca opłaca się ze względu na to, że poza podstawową pensją, wojskowi otrzymują dużą ilość dodatków finansowych za swoją pracę. Nie można jednak sugerować się pensją. Wojsko to oddanie, na które trzeba być w pełni świadomie zdecydowanym. 

Zobacz: W razie wojny kto idzie do wojska?

Jakub Borowiecki

Fan ciężkiego brzmienia. Po godzinkach zakochany w DIY, modzie męskiej i boksie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę